Fotoceller/lysbomme, M 18 (will be discontinued)

Beskrivelse

Materialer:
Linse: Akryl

Temperaturinterval:
-25°C til +55°C

Kapslingsklasse:
IP 67

Forsyningsspænding:
10 - 30 V DC, maks. restkrusning 10 %, ompolingssikring

Styreudgang:
PNP, maks. 100 mA ved 30 V= (åben kollektor), kortslutningsfast

Driftsart:
lys-/mørkeomskifter

Leverancens omfang:
inkl. to kontramøtrikker

Funktionsprincip envejslysbomme:
Envejsfotocelle består af en sender (lyskilde) og en modtager. Lysstrålen fra sender til modtager udgør "bommen" i sensoren. Objektet registreres ved at bryde lysstrålen mellem sender og modtager, og udgangen gennemskiftes. Eftersom registreringen sker ved afbrydelse af lysstrålen, påvirkes funktionen ikke af objektets farve eller form.

Funktionsprincip refleksionslysbomme:
Ved refleksionslysbommen er sender og modtager integrerede i samme hus. Lysstrålen reflekteres fra senderen tilbage til modtageren af en reflektor. Objektet registreres ved at bryde lysstrålen, og udgangen gennemskiftes. Heller ikke her påvirkes funktionen af objektets farve eller form. Over for envejsfotocelle har refleksionslysbommen den fordel, at der kun skal monteres én aktiv komponent.

Funktionsprincip refleksionsfotocelle:
I refleksionsfotocellen er sender og modtager anbragt i samme hus som ved en refleksionslysbom. I modsætning til refleksionslysbomme kræves dog ingen reflektor. Sensoren måler det af objektet reflekterede lys. Sensorens udgang er gennemskiftet, når objektet genspejler lysstrålen til modtageren. De specificerede skanningafstande gælder for et standardobjekt med 90 % reemission (hvidt papir).

Fotoceller/lysbomme, M 18 (will be discontinued): 1 af 1 varer

E3F27B4S
Omron Rustfrit stål-Envejsfotocelle (sender og modtager) (E3F27B4S)

Rustfrit stål Rustfrit stål

Omron Rustfrit stål-Envejsfotocelle (sender og modtager)
  • Udførelse

    Kabel 2 mtr.

  • Beskrivelse

    Envejsfotocelle (sender og modtager)

  • Dækkeevne [MTR]

    7,0

Kan leveres med det samme

170,29 €

Samtlige oplysninger er vejledende! Vi påtager os intet ansvar for oplysninger, der ikke er skriftligt bekræftede. Medmindre andet fremgår, er trykoplysninger for væsker gruppe II gældende ved +20 °C.