Těsnicí kroužky

Těsnicí kroužky se používají k utěsnění válcových závitů (v pneumatických soustavách obvykle závitů G) na rovné těsnicí ploše. Materiál a konstrukční provedení významně ovlivňují funkci a cenu těsnicího kroužku. V mnoha standardních použitích se používají plastové těsnicí kroužky z tvrdého PVC. S agresivními médii doporučujeme používat těsnicí kroužky PTFE, zatímco při vysokých tlacích (například v hydraulických soustavách) se obvykle používají těsnicí kroužky z mědi, hliníku nebo speciální hydraulická těsnění s NBR vložkou. Tip: Neztratitelné těsnicí kroužky a těsnicí kroužky pro duté šroubové ventily drží spojení s dutý...