Vytvárení svazku hadic a upevnování hadic

Zde najdete výrobky ke sdružování nebo ochrane hadic a kabelu. Pro vetšinu aplikací je nejlevnejší alternativa ve tvaru rezané nebo (ponekud kvalitnejší) extrudované sdružovací spirále vyrobené z polyetylénu. Kabelové ochranné hadice k rychlé instalaci se dodávají s montážním nástrojem a šetrí cas montáže zejména pri delší sdružování. Ke sdružování kabelu se casto používají smrštovací hadice. Pri velkém mechanickém nebo tepelném zatežování doporucujeme použít kovové ochranné hadice nebo nehorlavé hadice ze skelného vlákna se silikonovým pláštem.