Condensaattechniek en Persluchtketel

Hier vindt u artikelen die voor de opslag van perslucht benodigd worden. Wij hebben persluchtketels in verschillende kwaliteiten (corrosiecoëfficiënt van de wand in acht nemen!) en ook voor de afvoer van het tot stand komende condensaat voorziene onderdelen. In principe wordt het condensaat door aan aftapkraan (handmatig), een cyclusgestuurd magneetventiel (energieverlies, omdat er ook afgeblazen wordt wanneer er geen condensaat aanwezig is), een met vlotter gestuurde mechanische afvoerinrichting (gevoelig voor het vastplakken door olie) of een elektronisch niveaugestuurde afvoer (gering gebruik van energie, arm aan storingen) afgetapt. Het olie-water-mengsel moet dan afgevoerd worden. Een olie-water-scheider helpt hier om te bezuinigen op...