Ochrona danych

1. Ochrona danych w skrócie


Ogólne wskazówki

Poniższe wskazówki informują, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę internetową. Dane osobowe są to wszystkie dane, za pomocą których można Państwa zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w polityce prywatności znajdującej się pod tym tekstem.


Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?
Przetwarzaniem danych na tej stronie internetowej zajmuje się administrator strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej tej strony internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?
Państwa dane są zbierane w wyniku otrzymania informacji od Państwa o tych danych. Mogą być to np. dane, które podają Państwo w formularzu kontaktowym.
Inne dane zbierane są automatycznie podczas odwiedzin naszej strony internetowej przez nasze systemy IT. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina odwiedzin strony). Zbieranie danych odbywa się automatycznie w momencie wejścia na stronę.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?
Część danych jest zbierana w celu zapewnienia prawidłowego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa korzystania ze strony.

Jakie mają Państwo prawa w związku ze swoimi danymi?
Mają Państwo prawo do otrzymania w każdej chwili nieodpłatnie informacji o pochodzeniu, odbiorcach i celu zapisanych Państwa danych osobowych. Ponadto mogą Państwo żądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W związku z tym oraz w przypadku innych pytań związanych z zagadnieniem ochrony danych mogą się Państwo w każdej chwili z nami skontaktować pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Ponadto przysługuje Państwu prawo odwołania się do właściwego organu nadzorczego.


Narzędzia analityczne i narzędzia oferentów zewnętrznych

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej Państwa zachowanie może być poddane analizie statystycznej. Służą do tego przede wszystkim pliki „cookies” i tzw. programy analityczne. Analiza Państwa zachowania w Internecie odbywa się z reguły anonimowo; zachowanie w Internecie nie umożliwia namierzenia Państwa osoby. Można sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej poprzez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegóły na ten temat znajdują się w naszej polityce prywatności pod nagłówkiem „Moduły zewnętrzne i narzędzia analityczne”.
Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Państwa w tej polityce prywatności.2. Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe


Ochrona danych

Administratorzy tych stron traktują bardzo poważnie ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszą polityką prywatności.
W momencie korzystania z tej strony zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe są to dane, za pomocą których można Państwa zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia ona także, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.
Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych w Internecie (np. podczas komunikacji e-mailowej) może wykazywać luki w bezpieczeństwie. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.


Informacja o organie odpowiedzialnym

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:
Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 1
34123 Kassel-Industriepark
telefon: +49 (0) 561 95885-9
e-mail: sales@landefeld.com
Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, decydująca samodzielnie lub wspólnie z innymi o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).


Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Inne procesy przetwarzania danych są możliwe tylko po uzyskaniu Państwa wyraźnej zgody. Mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna informacja za pośrednictwem wiadomości e-mail. Nie narusza to zgodności z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.


Prawo odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa ochrony danych osoba zainteresowana ma prawo odwołania się do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach dotyczących prawa ochrony danych jest krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się siedziba naszego przedsiębiorstwa. Wykaz pełnomocników ds. ochrony danych oraz ich dane kontaktowe znajdują się pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.


Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do polecenia przekazania danych, które są automatycznie przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji umowy, na siebie lub osobę trzecią w powszechnym, odczytywalnym komputerowo formacie. Jeżeli wymagają Państwo bezpośredniego przeniesienia danych na inny odpowiedzialny podmiot, następuje to tylko w przypadku, gdy jest to możliwe technicznie.


Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak np. zamówienia lub zapytania wysyłanych do nas jako administratora witryn. Zaszyfrowane połączenie mogą Państwo rozpoznać w wierszu adresowym przeglądarki, gdy zmieni się z "http://" na "https://", a na pasku adresu przeglądarki pojawi się symbol kłódki.
Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.


Zaszyfrowany obrót płatniczy na naszej stronie internetowej

Jeśli po zawarciu odpłatnej umowy istnieje obowiązek przekazania nam Państwa danych dotyczących płatności (np. numeru konta w przypadku polecenia pobrania), dane te potrzebne są do realizacji płatności.
Obrót płatniczy za pośrednictwem powszechnych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) odbywa się wyłącznie za pośrednictwem zaszyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie mogą Państwo rozpoznać w wierszu adresowym przeglądarki, gdy zmieni się z "http://" na "https://" , a na pasku adresu przeglądarki pojawi się symbol kłódki.
W przypadku komunikacji zaszyfrowanej przekazywane nam przez Państwa dane dotyczące płatności nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.


Informacja, zablokowanie, usunięcie

W ramach obowiązujących przepisów prawa mogą Państwo w każdej chwili otrzymać nieodpłatnie informację odnośnie zapisanych Państwa danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby mają Państwo prawo do poprawy, zablokowania lub usunięcia tych danych. W związku z tym oraz w przypadku innych pytań związanych z zagadnieniem danych osobowych mogą się Państwo w każdej chwili z nami skontaktować pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.


Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mail

Niniejszym wyraźnie zabraniamy wykorzystywania danych kontaktowych, które są publikowane w związku z wymogami umieszczania w witrynie stopki redakcyjnej, do wysyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, których wyraźnie nie zażądano. Administratorzy stron zastrzegają sobie prawo do podjęcia określonych działań prawnych, jeśli otrzymają niezamówione materiały reklamowe, takie jak spam e-mailowy.3. Pełnomocnik ds. ochrony danych

Wymagany przez prawo pełnomocnik ds. ochrony danych

Mianowaliśmy dla naszego przedsiębiorstwa pełnomocnika ds. ochrony danych.
Gesellschaft für Personaldienstleistungen mbH
Pestalozzistraße 27
34119 Kassel
Tel: +49(0)561 7896891, E-Mail: info@gfp24.de


4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej


Pliki cookie

Strony internetowe korzystają częściowo z tzw. plików „cookie”. Pliki „cookie” nie wyrządzają na Państwa komputerze żadnych szkód i nie zawierają wirusów. Celem plików „cookie” jest zoptymalizowanie naszej oferty pod kątem przyjazności dla użytkownika, efektywności i bezpieczeństwa. Pliki „cookie” są to małe pliki tekstowe, gromadzone na Państwa komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.
Większość wykorzystywanych przez nas plików „cookie” to tzw. „session-cookie”. Po zakończeniu wizyty na stronie internetowej są one automatycznie kasowane. Inne pliki „cookie” pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu, aż zostaną przez Państwa usunięte. Te pliki „cookie” umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej przy kolejnej wizycie.
Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała Państwa o wysyłaniu plików „cookie”. Mogą Państwo także pozwolić na zastosowanie tych plików tylko w pojedynczym przypadku, wyłączyć akceptację plików „cookie” w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne kasowanie plików „cookie” przy zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików „cookie” funkcjonalność tej witryny może zostać ograniczona.
Pliki „cookie”, które są konieczne do realizacji elektronicznego procesu komunikacyjnego lub do udostępnienia określonych, pożądanych przez państwa funkcji (np. funkcja koszyka na zakupy), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lt. f GDPR. Administrator witryny internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików „cookie” w celu bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego udostępniania swoich usług. O ile zapisywane są inne pliki „cookie” (np. cookie do analizy Państwa zachowania w Internecie), są one oddzielnie omówione w tej polityce prywatności.


Pliki dziennika serwera

Dostawca witryn automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas w tzw. plikach dziennika serwera. Są to:

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł.
Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b GDPR, dopuszczający przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań z umowy przedwstępnej.


Formularz kontaktowy

Jeśli wyślą nam Państwo pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, pobieramy dane wprowadzone w formularzu, w tym dane kontaktowe, które są przez Państwa podawane, aby odpowiedzieć na Państwa zapytanie i wszelkie pozostałe pytania. Nie udostępniamy tych informacji bez Państwa zgody.
Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego następuje wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). W każdej chwili mogą Państwo cofnąć tę zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna informacja za pośrednictwem wiadomości e-mail. Nie narusza to zgodności z prawem procesów przetwarzania danych, które miały miejsce przed cofnięciem zgody.
Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym zostaną przez nas zatrzymane, dopóki nie zażądają Państwo ich usunięcia, nie cofną Państwo zgody na ich przechowywanie lub nie będzie już potrzebny cel przechowywania (np. po zakończeniu udzielania odpowiedzi na Państwa pytanie). Obowiązujące przepisy ustawowe, szczególnie te dotyczące obowiązkowych okresów zatrzymywania danych, pozostają nienaruszone.


Rejestracja na naszej stronie internetowej

Mogą Państwo także zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji. Podane w tym celu informacje wykorzystujemy wyłącznie do korzystania z danej oferty lub usługi, do której się Państwo zarejestrowali. Dane, które są obowiązkowe podczas rejestracji, należy kompletnie uzupełnić. W przeciwnym razie rejestracja zostanie odrzucona.
W przypadku ważnych zmian związanych np. z zakresem oferty lub zmian koniecznych ze względów technicznych wykorzystamy Państwa adres e-mail podany przy rejestracji, aby poinformować Państwa o tych zmianach.
Przetwarzanie danych wprowadzonych przy rejestracji następuje wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Mogą Państwo w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna informacja za pośrednictwem wiadomości e-mail. Nie narusza to zgodności z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce wcześniej.
Dane zgromadzone podczas rejestracji są przez nas przechowywane, dopóki są Państwo zarejestrowani na naszej stronie internetowej, a następnie są usuwane. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.


Przetwarzanie danych (danych klientów i danych umownych)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko, jeśli są one konieczne do uzasadnienia, organizacji merytorycznej lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b GDPR, dopuszczającego przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań z umowy przedwstępnej. Dane osobowe dotyczące korzystania z naszych witryn internetowych (dane o korzystaniu) zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko wtedy, o ile jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi i rozliczyć korzystanie z usługi.
Zebrane dane klientów są kasowane po zakończeniu zlecenia lub zakończeniu kontaktów biznesowych. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.


Przekazywanie danych przy zawarciu umowy dla sklepów internetowych, sprzedawców i działu wysyłki towarów

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy, np. przedsiębiorstwom zajmującym się dostawą towarów lub bankowi w celu realizacji płatności. Dane nie są przekazywane w inny sposób, ewentualnie są przekazywane, jeśli wyraźnie wyrazili Państwo na to zgodę. Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim np. w celu reklamy bez Państwa wyraźnej zgody.
Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b GDPR, dopuszczający przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań z umowy przedwstępnej.


Przekazywanie danych w przypadku zawarcia umowy o usługi i treści cyfrowe

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy, np. bankowi w celu realizacji płatności.
Dane nie są przekazywane w inny sposób, ewentualnie są przekazywane, jeśli wyraźnie wyrazili Państwo na to zgodę. Państwa dane nie są przekazywane osobom trzecim np. w celu reklamy bez Państwa wyraźnej zgody.
Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b GDPR, dopuszczający przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań z umowy przedwstępnej.5. Media społecznościowe


Dzielenie treści za pomocą wtyczek (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)

Treści naszych stron mogą być dzielone zgodnie z ochroną danych w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy Google+. Ta strona korzysta w tym celu z https://www.e-recht24.de/erecht24-safe-sharing.html. Narzędzie to nawiązuje bezpośredni kontakt między sieciami i użytkownikami dopiero wtedy, gdy użytkownik kliknie jeden z tych przycisków.
Za pośrednictwem tego narzędzia nie następuje automatyczne przesyłanie danych użytkowników do administratorów tych platform. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w jednej z sieci społecznościowych, podczas korzystania z przycisku Facebook, Google+1, Twitter & Co. pojawi się okno informacyjne, w którym użytkownik może potwierdzić tekst przed wysłaniem.
Nasi użytkownicy mogą dzielić się treściami tych stron zgodnie z ochroną danych w sieciach społecznościowych, bez konieczności tworzenia przez administratorów tych sieci pełnych profili aktywności w Internecie.


Wtyczki Facebooka (przycisk Lubię to i Udostępnij)

Na naszych stronach internetowych znajdują się wtyczki sieci społecznościowej Facebook, której oferentem jest firma Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka mogą Państwo rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku "Like" ("Lubię to") na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka znajduje się tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Gdy odwiedzają Państwo nasze strony, za pomocą wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką internetową a serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę za pomocą Państwa adresu IP. Jeśli będąc zalogowanym na swoim profilu Facebook, klikną Państwo przycisk "Lubię to", mogą Państwo umieszczać linki na swoim profilu do treści znajdujących się na naszej stronie internetowej. Facebook przyporządkuje odwiedziny na naszych stronach internetowych do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że jako firma oferująca serwis internetowy nie znamy treści przekazywanych danych ani nie znamy sposobu ich wykorzystania przez Facebook. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w polityce prywatności Facebook na stronie: https://de-de.facebook.com/policy.php.
Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook mógł przyporządkowywać odwiedziny na naszych stronach do Państwa konta użytkownika Facebook, proszę wylogować się ze swojego konta użytkownika Facebook.


Wtyczka Twitter

Na naszych stronach internetowych uwzględnione są funkcje usługi Twitter. Funkcje te oferowane są przez firmę Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. W związku z korzystaniem z serwisu Twitter i funkcji "Podaj dalej" odwiedzone przez Państwa strony internetowe są łączone z Państwa kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Przy tej okazji dane przekazywane są także serwisowi Twitter. Zwracamy uwagę na to, że jako firma oferująca serwis internetowy nie znamy treści przekazywanych danych ani nie znamy sposobu ich wykorzystania przez Twitter. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w polityce prywatności Twitter na stronie: https://twitter.com/privacy.
Swoje ustawienia ochrony danych w serwisie Twitter mogą Państwo zmienić w ustawieniach konta na stronie https://twitter.com/account/settings.


Wtyczka Google+

Nasze strony korzystają z funkcji Google+. Oferentem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Zbieranie i przekazywanie informacji: Za pomocą przycisku Google+ mogą Państwo publikować informacje na całym świecie. Dzięki przyciskowi Google+ otrzymują Państwo i inni użytkownicy spersonalizowane treści od firmy Google i jej partnerów biznesowych. Google zapisuje zarówno informacje o treściach, które zostały przez Państwa ocenione na +1, jak i informacje o stronach, które były przez Państwa odwiedzane za pomocą przycisku +1. Państwa +1 będą wyświetlane jako rekomendacje wraz z Państwa loginem i zdjęciem profilowym w usługach Google, w wynikach wyszukiwania albo w Państwa profilu, lub w innych miejscach witryn internetowych.
Google zapisuje informacje o Państwa aktywności +1 w celu podniesienia jakości usług Google dla Państwa i innych użytkowników. Aby korzystać z przycisku Google+, konieczne jest założenie widocznego na całym świecie, publicznego konta Google, zawierającego co najmniej nazwę użytkownika wybraną dla profilu. Podana nazwa użytkownika będzie wykorzystywana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach ta nazwa użytkownika może zastąpić inną, która była już używana dla konta Google podczas dzielenia się treściami. Państwa profil Google może zostać wyświetlony użytkownikom, którzy znają Państwa adres mailowy lub posiadają inne informacje pozwalające na identyfikację.
Wykorzystywanie zebranych informacji: Oprócz wyższej wymienionych celów, podane przez Państwa informacje, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującą polityką prywatności Google. Nie wyklucza się publikowania przez Google statystyk dotyczących aktywności użytkowników +1, bądź przekazywania ich użytkownikom oraz takim partnerom biznesowym, jak wydawcy, osoby zamieszczające ogłoszenia lub powiązane witryny internetowe.


Wtyczka Instagram

Na naszych stronach internetowych uwzględnione są funkcje usługi Instagram. Funkcje te oferowane są przez firmę Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.
Będąc zalogowanym na swoim profilu Instagram, mogą Państwo poprzez kliknięcie przycisku Instagram umieszczać linki do treści naszych stron na Państwa profilu Instagram. Instagram przyporządkuje odwiedziny na naszych stronach internetowych do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że jako firma oferująca serwis internetowy nie znamy treści przekazywanych danych ani nie znamy sposobu ich wykorzystania przez Instagram.
Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w polityce prywatności Instagram na stronie: https://instagram.com/about/legal/privacy/.


Wtyczka Tumblr

Nasze strony wykorzystują przyciski usługi Tumbir. Oferentem jest firma Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.
Przyciski te umożliwiają Państwu dzielenie się treściami lub stroną w serwisie Tumblr oraz śledzenie oferenta w serwisie Tumblr. Jeśli odwiedzą Państwo jedną z naszych stron za pomocą przycisku Tumblr, przeglądarka internetowa nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Tumblr. Nie mamy wpływu na zakres danych zbieranych i przekazywanych przez Tumblr za pomocą tej wtyczki. Zgodnie z aktualnym stanem przekazywany jest adres IP użytkownika oraz URL danej strony internetowej.
Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w polityce prywatności Tumblr na stronie: https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.


Wtyczka LinkedIn

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci LinkedIn. Oferentem jest firma LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.
Przy każdym wejściu na jedną z naszych stron zawierającą funkcje Linkedin tworzone jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo nasze strony internetowe za pomocą Państwa adresu IP. Jeśli będąc zalogowanym na Państwa profilu w sieci LinkedIn klikną Państwo "przycisk Polecam", LinkedIn otrzyma możliwość przyporządkowania Państwa odwiedzin na naszych stronach do Państwa i Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że jako firma oferująca serwis internetowy nie znamy treści przekazywanych danych ani nie znamy sposobu ich wykorzystania przez LinkedIn.
Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w polityce prywatności LinkedIn na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


Wtyczka XING

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci XING. Oferentem jest firma XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Przy każdym odwiedzeniu jednej z naszych stron zawierających funkcje XING tworzone jest połączenie z serwerami XING. Zgodnie z naszą wiedzą dane osobowe nie są przy tym zapisywane. W szczególności nie są zapisywane adresy IP oraz nie jest analizowane korzystanie ze strony.
Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku Udostępnij w serwisie XING znajduje się w polityce prywatności XING na stronie: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.


Wtyczka Pinterest

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy wtyczkę sieci społecznościowej Pinterest, administrowanej przez firmę Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest").
Jeśli odwiedzą Państwo stronę, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka internetowa nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Wtyczka przekazuje przy tym dane protokołu do serwera Pinterest w Stanach Zjednoczonych. Dane protokołu mogą zawierać Państwa adres IP, adresy odwiedzanych witryn dysponujących funkcjami Pinterest, informacje o typie i ustawieniach przeglądarki, dacie i czasie zapytania, sposobie korzystania z serwisu Pinterest oraz o plikach cookies.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Pinterest, jak i związane z tym przysługujące Państwu prawa oraz możliwości ustawień związane z ochroną prywatności, ujęto w polityce prywatności Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.


6. Narzędzia analityczne i reklama


Google Analytics

Ta witryna internetowa korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Oferentem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics wykorzystuje tzw. "cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z witryny. Informacje generowane przez „cookies” na temat użytkowanie tej strony są z reguły przesyłane na serwer firmy Google, znajdujący się w Stanach Zjednoczonych i tam są przechowywane.
Zapisywanie plików cookie przez Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR. Administrator witryny ma uzasadniony interes w analizie korzystania ze strony, aby optymalizować swoją ofertę oraz reklamę.


Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. W związku z tym Państwa adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych krajach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie przez Google przed przekazaniem skrócony. Tylko w szczególnych przypadkach Państwa pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Na zlecenie administratora witryny internetowej firma Google wykorzystuje zebrane informacje w celu dokonania analizy korzystania przez Państwa z tej witryny, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Państwa adres IP, pobrany z przeglądarki w ramach funkcji Google Analytics, nie zostanie powiązany z innymi danymi pobranymi przez Google.


Wtyczka do przeglądarki

Mogą Państwa zrezygnować z „cookies” poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki; jednak zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Mogą Państwo także zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez Google danych na temat użytkowania witryny (wraz z adresem IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Sprzeciw wobec zbierania danych

Mogą Państwo zapobiec zbieraniu Państwa danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Należy zaznaczyć opcję opt-out-cookie, zapobiegającą zbieraniu Państwa danych podczas odwiedzin naszych stron internetowych w przyszłości. Dezaktywacja Google Analytics.
Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkowników w Google Analytics znajduje się w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych na zlecenie

Zawarliśmy z firmą Google umowę powierzenia przetwarzania danych oraz podczas korzystania z Google Analytics kompleksowo realizujemy restrykcyjne wytyczne niemieckich organów ochrony danych.


7. Biuletyn


Dane w biuletynie

Jeśli chcieliby Państwo zamówić biuletyn oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy Państwa adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam sprawdzić, czy są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail oraz czy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie biuletynu. Inne dane nie są zbierane lub odbywa się to wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki zamówionych informacji i nie są przekazywane osobom trzecim.
Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza przy zamówieniu biuletynu następuje wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Udzieloną zgodę na zapisywanie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystywanie w celu wysyłki biuletynu mogą Państwo w każdej chwili cofnąć za pomocą linku "Wyrejestruj się" w biuletynie. Nie narusza to zgodności z prawem procesów przetwarzania danych, które miały miejsce wcześniej.
Państwa dane zapisane u nas w celu wysyłki biuletynu przechowywane są przez nas do momentu Państwa wypisania się z otrzymywania biuletynu oraz są usuwane po rezygnacji z biuletynu. Nie dotyczy to danych, które zostały zapisane przez nas w innych celach (np. adresów e-mail w wykazie członków).


8. Wtyczki i narzędzia


YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczki YouTube - strony administrowanej przez Google. Administratorem stron jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Jeśli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron zawierających wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje przy tym informację, które z naszych stron zostały przez Państwa odwiedzone.
Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie w serwisie YouTube, umożliwiają Państwo serwisowi YouTube bezpośrednie przyporządkowanie Państwa zachowania w Internecie do Państwa osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta w serwisie YouTube.
Korzystanie z serwisu YouTube ma na celu atrakcyjniejszą prezentację naszej oferty internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f GDPR.
Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w polityce prywatności YouTube na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


Vimeo

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczkę wideoportalu Vimeo. Oferentem jest firma Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Jeśli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron zawierających wtyczkę Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Serwer Vimeo otrzymuje przy tym informację, które z naszych stron zostały przez Państwa odwiedzone. Dodatkowo Vimeo otrzymuje Państwa adres IP. Dzieje się tak także wtedy, gdy nie są Państwo zalogowani w Vimeo oraz nie posiadają Państwo konta w tym serwisie. Informacje zebrane przez Vimeo są przekazywane do serwerów Vimeo w Stanach Zjednoczonych.
Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie w serwisie Vimeo, umożliwiają Państwo serwisowi Vimeo bezpośrednie przyporządkowanie Państwa zachowania w Internecie do Państwa osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta w serwisie Vimeo.
Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w polityce prywatności Vimeo na stronie: https://vimeo.com/privacy.


Google Maps

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Oferentem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Oferent tej strony nie ma wpływu na przesyłanie tych danych.
Korzystanie z Google Maps ma na celu uatrakcyjnienie prezentacji naszych ofert internetowych oraz ułatwienie lokalizacji miejsc podanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f GDPR.
Więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych użytkowników znajduje się w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

{{ $t('shop.all.spaetbestellservice') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}

Wystąpił błąd!

Wystąpił błąd; wczytaj stronę jeszcze raz i spróbuj ponownie.

  • {{ $t(error) }}