OKS 2811 - vyhledávač netěsností odolný proti mrazu

Popis

Rozsah teploty:
%1

Oblast použití:
K vyhledání netěsností na vedeních a nádobách, které jsou pod tlakem a které se zviditelní okamžitou tvorbou bublin na poškozených místech. Vhodné ke kontrole bezpečnosti zařízení s hořlavými plyny a k zamezení finančním ztrátám v důsledku nerozpoznaných úniků a netěsností.

Vlastnosti:
kapalný, nemrznoucí prostředek na vyhledávání úniků, šetří energii a varuje před ztrátou plynu, obsahuje inhibitory koroze, nehořlavý

Schválení:
DIN DVGW (reg. DG-517CN0340)

OKS 2811 - vyhledávač netěsností odolný proti mrazu: 1 pro 1 výrobky

Ihned k dodání

8,31 €

Všechny údaje se rozumějí jako nezávazné směrné hodnoty! Za výběr údajů nepotvrzených písemně nepřebíráme žádnou záruku. Údaje o tlaku se vztahují, pokud není uvedeno jinak, ke kapalinám skupiny II při +20°C.