OKS 2811 - vyhledávac netesností odolný proti mrazu

Popis

Rozsah teploty:
-15°C az +50°C

Oblast použití:
K vyhledání netesností na vedeních a nádobách, které jsou pod tlakem a které se zviditelní okamžitou tvorbou bublin na poškozených místech. Vhodné ke kontrole bezpecnosti zarízení s horlavými plyny a k zamezení financním ztrátám v dusledku nerozpoznaných úniku a netesností.

Vlastnosti:
kapalný, nemrznoucí prostredek na vyhledávání úniku, šetrí energii a varuje pred ztrátou plynu, obsahuje inhibitory koroze, nehorlavý

Schválení:
DIN DVGW (reg. DG-517CN0340)

OKS 2811 - vyhledávac netesností odolný proti mrazu: 1 pro 1 výrobky

Ihned k dodání

8,48 €

(Základní cena: 21,20 € je 1 l)

Všechny údaje se rozumějí jako nezávazné směrné hodnoty! Za výběr údajů nepotvrzených písemně nepřebíráme žádnou záruku. Údaje o tlaku se vztahují, pokud není uvedeno jinak, ke kapalinám skupiny II při +20°C.