Skupina položek

OKS 2811 - vyhledávac netesností odolný proti mrazu

Príklady vyobrazení Oblast použití hledání netesnosti Vlastnost nízké teploty

Rozsah teploty:

-15°C az +50°C

Oblast použití:

K vyhledání netesností na vedeních a nádobách, které jsou pod tlakem a které se zviditelní okamžitou tvorbou bublin na poškozených místech. Vhodné ke kontrole bezpecnosti zarízení s horlavými plyny a k zamezení financním ztrátám v dusledku nerozpoznaných úniku a netesností.

Vlastnosti:

kapalný, nemrznoucí prostredek na vyhledávání úniku, šetrí energii a varuje pred ztrátou plynu, obsahuje inhibitory koroze, nehorlavý

Schválení:

DIN DVGW (reg. DG-517CN0340)

{{ $t('shop.all.dokumente') }}:

{{ $t('shop.display.artikelgruppe.mehr_informationen') }} {{ $t('shop.display.artikelgruppe.weniger_informationen') }}

{{ $t('shop.display.artikelgruppe.filtern') }}

{{ filter.Eigenschaft.EigenschaftName }}
{{ $t('shop.display.artikelgruppe.kein_eintrag') }}
OKS 2811 - vyhledávac netesností odolný proti mrazu:
{{ $t('shop.all.artikelgruppe_n_von_m_artikeln', { anzahlArtikelAngezeigt: anzahlArtikelAngezeigt, anzahlArtikelGesamt: anzahlArtikelGesamt} ) }}
OKS 2811 - vyhledávac netesností odolný proti mrazu, 400 ml sprejová plechovka
OKS 2811-400ML
OKS 2811 - vyhledávac netesností odolný proti mrazu, 400 ml sprejová plechovka
{{ /* TODO irgendwann: Vue draus machen */ }} 13,27€ vč. DPH
13,27€ vč. DPH
{{ $t('shop.all.unverbindliche_richtwerte') }}
Možnosti zaplacení:
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}

Vyskytla se chyba!

Vyskytla se chyba, načtěte tuto stranu prosím znovu a pokuste se o to znovu.

  • {{ $t(error) }}