OKS – suchá maziva

Jako německý výrobce je společnost OKS již dávno známa mazivy (například oleje, tuky, pasty a prášky), výrobky na ochranu proti korozi, čisticími prostředky a technickými spreji s trvale dobrou kvalitou. Zde nabízená tuhá maziva se používají tam, kde nelze používat nebo kde by se neměly používat tuky, oleje nebo pasty (například při zvláště vysokých nebo nízkých teplotách, ve vakuu, při nízkých rychlostech). Výrazným rysem je dalekosáhlá odolnost antifrikčních povlaků proti prachu a nečistotám, protože suchý povrch, na rozdíl od tuků nebo olejů, neváže prach.