Cisticí prostredky, uterky, hadry, smetáky a pytle

Pro zachycení olejovité kontaminace se casto používají olejové pojidla nebo cisticí hadry (textil, papír nebo rouno). Olejové nasákavé uterky, patice a koberce mají tu výhodu, že dokážou vázat nekolikanásobek své hmotnosti tekutiny ve vašem interiéru. Koberce a také tkaniny vázající olej jsou proto ideálními podložkami pod pracovištem. Krome techto produktu dodáváme také odpadkové pytle, stojany na odpadkové pytle, smetáky, lopatky a rucní smetácky v ruzných kvalitách. Tip: Speciální bílé uterky na zachycení oleje a bílé podstavce absorbují pouze uhlovodíky a mohou se proto použít k odstranení úniku ropy z povrchu vody.