Festo – pneumatická soustava

Skladem máme tém?? kompletní výrobní program celosv?tov? ?elního výrobce pneumatických komponent. Festo válce, šroubové spoje, mechanicky a elektricky ovládané ventily Festo, údržbové jednotky, hadice i podávací a vakuové technologie jsou k dispozici skladem. Díky naší osv?d?ené spolupráci se spole?ností Festo lze ve velmi krátké dob? dodat i speciální ?ešení a konfigurované ventilové terminály Festo. CAD data jsou uložena v detailech zboží Festo.