Membránové ventily a stlacitelné hadicové ventily

Tyto armatury jsou vhodné k uzavírání a dávkování problémových médií bez nevyužitého meziprostoru. Zatímco membránové ventily mohou být použity pouze pro kapaliny, mohou být škrticí ventily použity témer s veškerými médii a látkami (vcetne abrazivních, vláknitých, korozivních, práškových, ...). Médium zde prochází skrze hadicovou membránu, kterou lze zvnejší strany nafouknout stlaceným vzduchem a která se vnejším tlakem stlacuje dohromady. Dokonce i granuláty, prach, šterk, cement a písek tak lze dávkovat snadno a bez ucpávání.