OKS – ochrana proti korozi

Koroze muže vést k poškození povrchu a tím muže nepríznive ovlivnit funkci soucásti. Výrobky OKS na ochranu proti korozi jsou speciálne vyvinuty tak, aby prinášely co možná nejlepší ochranu kovových povrchu behem skladování a prepravy nebo opravovaly stávající ochranu proti korozi (napríklad po svarování pozinkovaných soucástí). Tip: Pro mnohé produkty OKS nabízíme také levnejší alternativy pod názvem "ATLAS-Spray".