Prírubová tesnení, tesnicí papír a plochá tesnení

Tesnicí papír a korek v ruzných tlouštkách jsou ideální na výrobu plochých tesnení nebo plošných tesnení témer jakéhokoli tvaru. Pri oprave tesnení starších stroju, motoru (starožitných automobilu) nebo prevodovek, pro které již náhradní díly nejsou k dispozici, je bežnou metodou opravy vystrihnout nebo vyríznout tesnení pomocí nužek nebo skalpelu. Podle prípadu použití je však také vhodné použít kapalné/pastovité tesnení z rady prípravku Loxeal nebo Loctite, které po aplikaci ztuhnou. K utesnení prírub EN nebo DIN nabízíme pro jednotlivé jmenovité rozmery vhodne derovaná tesnení z materiálu C 4400 nebo silikonu. Pro složité rozmery príruby nebo obzv...