Tesnicí kroužky, ochranné kryty a ochranné zátky

Tesnicí kroužky se používají k utesnení válcových závitu (vpneumatických soustavách obvykle závitu G) na rovné tesnicí ploše. Materiál a konstrukcní provedení významne ovlivnují funkci a cenu tesnicího kroužku. V mnoha standardních použitích se používají plastové tesnicí kroužky z tvrdého PVC. S agresivními médii doporucujeme používat tesnicí kroužky PTFE, zatímco pri vysokých tlacích (napríklad v hydraulických soustavách) se obvykle používají tesnicí kroužky z medi, hliníku nebo speciální hydraulická tesnení s NBR vložkou. Tip: Neztratitelné tesnicí kroužky a tesnicí kroužky pro duté šroubové ventily drží spojení s dutý...