Tesnicí pásy a tesnicí koudel

Kónický závit muže být levne utesnen tesnícími páskami PTFE (casto nazývanými teflonovými páskami) nebo lneným/konopným tesnením. Behem zpracování musí být zajišteno, aby se do vnitrku potrubí nedostaly žádné zbytky tesnicího materiálu, což by zpusobilo poškození následujících zarízení. Tesnicí pásky se liší predevším jejich hustotou a schválením. Tesnicí pásky s vysokou hustotou/tesnicí príze vyžadují menší pocet ovinutí a zustávají tvárné. Dále zabranují uvolnování složek behem provozu. Utesnovací príze se obvykle používá ve spojení s tesnící pastou Fermit (neo-fermit/plastic-fermit) v oblasti sanitární a topné techniky. Tip: Anaerobní tesnení závi...