Pravilnik o zasebnosti

1. Varstvo podatkov na enem mestu


Splošna navodila

Naslednji napotki dajejo preprost pregled nad tem, kaj se zgodi z vašimi osebnimi podatki, ko obiščete naše spletno mesto. Osebni podatki so vsi podatki, ki vas lahko osebno identificirajo. Podrobne informacije o varstvu podatkov najdete v naši izjavi o varstvu podatkov, navedenem v tem besedilu.


Zbiranje podatkov na našem spletnem mestu

Kdo je odgovoren za zbiranje podatkov na tem spletnem mestu?
Obdelavo podatkov na tem spletnem mestu opravi upravljavec spletnega mesta. Njegove kontaktne podatke lahko najdete v impresumu na tem spletnem mestu.

Kako zbiramo vaše podatke?
Vaši podatki bodo zbrani tako, da nam jih posredujete. Pri tem gre lahko na primer za podatke, ki jih vnesete v kontaktni obrazec.
Drugi podatki se samodejno zbirajo ob obisku spletnega mesta preko naših informacijskih sistemov. To so predvsem tehnični podatki (na primer spletni brskalnik, operacijski sistem ali čas priklica spletnega mesta). Zbiranje teh podatkov poteka samodejno, takoj ko vstopite na naše spletno mesto.

V kakšne namene uporabljamo vaše podatke?
Del podatkov se zbira, da se zagotovi brezhibno zagotavljanje delovanja spletnega mesta. Za analizo vašega uporabniškega vedenja se lahko uporabljajo drugi podatki.

Katere pravice imate glede svojih podatkov?
Kadarkoli imate pravico do prejema brezplačnih informacij o izvoru, prejemniku in namenu shranjenih osebnih podatkov. Prav tako imate pravico zahtevati popravek, blokiranje ali brisanje teh podatkov. V ta namen ter za vsa nadaljnja vprašanja o varstvu podatkov se lahko kadarkoli obrnete na nas na naslovu, ki je naveden v impresumu. Poleg tega imate pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.


Orodja za analizo in orodja tretjih oseb

Ko obiščete naše spletno mesto, lahko izvedemo statistično analizo vašega vedenja brskanja. To izvajamo predvsem s piškotki in s tako imenovanimi programi za analize. Analiza vašega brskanja je praviloma anonimna; vedenja brskanja ni mogoče izslediti nazaj k vam. Tej analizi lahko nasprotujete ali jo preprečite tako, da ne uporabljate določenih orodij. Podrobnosti najdete v naši izjavi o varstvu podatkov pod naslovom "Moduli tretjih oseb in orodja za analizo".
Tej analizi lahko ugovarjate. V tej izjavi o varstvu podatkov vas bomo obvestili o možnostih ugovora.2. Splošni napotki in obvezne informacije


Pravilnik o zasebnosti

Za upravljavce teh strani je varstvo vaših osebnih podatkov izjemno pomembno. Z vašimi osebnimi podatki ravnamo zaupno in v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu osebnih podatkov in s tem pravilnikom o zasebnosti.
Pri uporabi tega spletnega mesta bodo zbrani različni osebni podatki. Osebni podatki so podatki, ki vas lahko osebno identificirajo. Ta izjava o varstvu podatkov pojasnjuje, katere podatke zbiramo in za kaj jih uporabljamo. Pojasnjuje tudi, kako in za kakšen namen se to zgodi.
Želimo poudariti, da ima lahko prenos podatkov preko interneta (npr. pri komuniciranju z elektronsko pošto) varnostne vrzeli. Popolno varstvo podatkov pred dostopom s strani tretjih oseb ni mogoče.


Napotek na odgovorni urad

Odgovorni urad za obdelavo podatkov na tem spletnem mestu je:
Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH
Konrad-Zuse-Strasse 1
34123 Kassel-Industriepark
Telefon: +49 (0) 561 95885-9
E-pošta: sales@landefeld.com
Odgovorna oseba je fizična ali pravna oseba, ki sama ali skupaj z drugimi odloča o namenih in sredstvih za obdelavo osebnih podatkov (na primer imena, e-poštnih naslovov itd.).


Preklic vašega soglasja za obdelavo podatkov

Veliko postopkov obdelave podatkov je možno samo z vašim izrecnim soglasjem. Obstoječe soglasje lahko kadarkoli prekličete. Zadostuje neformalno sporočilo po elektronski pošti. Zakonitost postopkov obdelave podatkov, ki so bili opravljeni do preklica, ne vpliva na preklic.


Pravica do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu

V primeru kršitev zakona o varstvu podatkov ima zadevna oseba pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu. Nadzorni organ pri vprašanjih varstva podatkov so deželni pooblaščenec za varstvo podatkov v državi, v kateri ima naša družba glavni sedež. Seznam pooblaščencev za varstvo podatkov in njihove kontaktne podatke najdete na naslednji povezavi: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.


Pravica do prenosljivosti podatkov

Vaša pravica je, da podatke, ki jih avtomatsko obdelujemo na podlagi vašega soglasja ali pri izpolnjevanju pogodbe, prevzamete sami ali jih posredujete tretjim osebam v običajni, strojno berljivi obliki. Če zahtevate neposreden prenos podatkov drugi pooblaščeni osebi, bo to storjeno samo v obsegu, ki je tehnično izvedljiv.


Šifriranje SSL oz. TLS

Ta stran iz varnostnih razlogov in za zaščito prenosa občutljivih vsebin, kot so na primer naročila ali zahteve, ki nam jih posredujete kot upravljavcu spletnega mesta, uporablja SSL ali. TLS šifriranje. Šifrirane povezave prepoznate po tem, da se naslovni vrstici brskalnika “http://” spremeni v “https://” in se prikaže simbol ključavnice.
Če je šifriranje SSL ali TLS omogočeno, podatkov, ki nam jih pošljete, ne morejo brati tretje osebe.


Šifrirana plačila na tem spletnem mestu

Če po sklenitvi plačljive pogodbe obstaja obveznost, da nam posredujete podatke o plačilu (npr. številka računa za pooblastilo za neposredno bremenitev), bodo ti podatki potrebni za obdelavo plačil.
Plačilne transakcije z običajnimi plačilnimi sredstvi (Visa/MasterCard, direktna obremenitev) so izvedene izključno prek šifrirane povezave SSL ali TLS. Šifrirane povezave prepoznate po tem, da se naslovni vrstici brskalnika "http://" spremeni v "https://" in se prikaže simbol ključavnice.
V primeru šifrirane komunikacije tretje osebe ne morejo brati vaših podatkov o plačilu, ki nam jih posredujete.


Informacije, blokiranje, brisanje

V okviru veljavnih zakonodajnih določil imate pravico do brezplačnih informacij o shranjenih osebnih podatkih, njihovem izvoru in prejemniku ter o namenu obdelave podatkov in, če je potrebno, pravico do popravka, blokiranja ali brisanja teh podatkov. V ta namen ter za vsa nadaljnja vprašanja o osebnih podatkih se lahko kadarkoli obrnete na nas na naslovu, ki je naveden v impresumu.


Nasprotovanje oglaševalskim poštam

Uporaba objavljenih podatkov za stik za pošiljanje nezaželenega oglaševalskega in informativnega gradiva se s tem zavrne. Upravljavci spletnih mest si izrecno pridržujejo pravico do pravnega ukrepanja v primeru neželenega pošiljanja oglaševalskih podatkov, na primer prek neželene e-pošte.3. Pooblaščenec za varstvo podatkov

Zakoniti pooblaščenec za varstvo podatkov

V našem podjetju smo imenovali pooblaščenca za varstvo podatkov.
Gesellschaft für Personaldienstleistungen mbH
Pestalozzistraße 27
34119 Kassel
Tel: +49(0)561 7896891, E-Mail: info@gfp24.de


4. Zbiranje podatkov na našem spletnem mestu


Piškotki

Spletne strani delno uporabljajo tako imenovane piškotke. Piškotki ne škodijo vašemu računalniku in ne vsebujejo virusov. Piškotki se uporabljajo z namenom, da so naše storitve bolj uporabniku prijazne, učinkovite in varne. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki so shranjene na vašem računalniku in v vašem brskalniku.
Večina piškotkov, ki jih uporabljamo, so tako imenovani »piškotki seje«. Na koncu vašega obiska bodo samodejno izbrisani. Drugi piškotki ostanejo shranjeni v vaši napravi, dokler jih ne izbrišete. Ti piškotki nam omogočajo, da ob naslednjem obisku prepoznamo vaš brskalnik.
Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da ste obveščeni o uporabi piškotkov in omogočite piškotke le za vsak primer posebej, da onemogočite sprejem piškotkov v določenih primerih ali na splošno, ter da aktivirate samodejno brisanje piškotkov, ko zaprete brskalnik. Če piškotke onemogočite, se lahko pojavi omejena funkcionalnost tega spletnega mesta.
Piškotki, ki so potrebni za izvajanje elektronske komunikacije ali zagotavljanje določenih funkcije, ki jih želite uporabiti (npr. funkcija nakupovalne košarice), se shranjujejo na podlagi 6. člena 1. odstavka točka f zakona DSGVO (Zakon o varstvu podatkov). Upravitelj spletnega mesta ima legitimen interes za shranjevanje piškotkov za tehnično brezhibno in optimizirano zagotavljanje svojih storitev. V primeru shranjevanja drugih piškotkov (na primer piškotki za analizo vedenja brskanja), bodo le-ti v tej izjavi o varstvu podatkov obravnavani ločeno.


Datoteke dnevnika strežnika

Ponudnik strani samodejno zbira in hrani podatke v tako imenovanih datotekah dnevnika strežnika, ki jih vaš spletni brskalnik posreduje samodejno. To so:

Združitev teh podatkov z drugimi viri podatkov ne bo izvedena.
Osnova za obdelavo podatkov je 6. člen 1. odstavek, točka b zakona DSGVO, ki dovoljuje obdelavo podatkov za izpolnitev pogodbe ali predpogodbenih ukrepov.


Kontaktni obrazec

Če nam pošljete poizvedbe prek obrazca za stik, bodo vaši podatki iz obrazca za poizvedbo, vključno s kontaktnimi podatki, ki ste jih tam navedli, shranjeni, da bi obdelali zahtevo in v primeru nadaljnjih vprašanj. Teh podatkov ne bomo posredovali brez vaše privolitve.
Obdelava podatkov, vnesenih v obrazec za stike, zato temelji izključno na vašem soglasju (6. člen 1. odstavek točka a zakona DSGVO). To soglasje lahko kadarkoli prekličete. Zadostuje neformalno sporočilo po elektronski pošti. Zakonitost postopkov obdelave podatkov, ki so bili opravljeni do preklica, ne vpliva na preklic.
Podatki, ki ste jih navedli v obrazcu za stik, bodo pri nas shranjeni, dokler ne zaprosite, da jih izbrišemo, prekličete svoje soglasje za shranjevanje ali namen shranjevanja podatkov več ni prisoten (na primer po obdelavi vaše zahteve). Obvezne zakonske določbe - še posebej obdobja hrambe - ostanejo nespremenjene.


Registracija na tem spletnem mestu

Na našem spletnem mestu se lahko registrirate za uporabo dodatnih funkcij na spletnem mestu. V ta namen vnesene podatke uporabljamo le v namene uporabe ustrezne ponudbe ali storitve, za katero ste se registrirali. Obvezni podatki, ki jih zahtevamo med registracijo, morajo biti podani v celoti. V nasprotnem primeru bomo registracijo zavrnili.
Za pomembne spremembe, kot je na primer obseg ponudbe ali tehnične spremembe, bomo vas obvestili na e-poštni naslov, naveden med registracijo.
Obdelava podatkov, vnesenih v registracijo tako temelji izključno na vašem soglasju (6. člen 1. odstavek točka a zakona DSGVO). Soglasje lahko kadar koli prekličete. Zadostuje neformalno sporočilo po elektronski pošti. Zakonitost obdelave podatkov, ki so že bili opravljeni, ne vpliva na preklic.
Podatke, zbrane med registracijo, bomo hranili, dokler ste registrirani na našem spletnem mestu in jih bomo nato izbrisali. Zakonsko določeno obdobje hrambe ostane nespremenjeno.


Obdelava podatkov (podatki o strankah in pogodbah)

Osebne podatke zbiramo, obdelujemo in uporabljamo le, če so potrebni za vzpostavitev, vsebino ali spremembo pravnega razmerja (osnovni podatki). To se izvede na osnovi 6. člena 1. odstavka, točka b zakona DSGVO, ki dovoljuje obdelavo podatkov za izpolnitev pogodbe ali predpogodbenih ukrepov. Z uporabo našega spletnega mesta (podatki o uporabi) zbiramo, obdelujemo in uporabljamo osebne podatke le toliko, kolikor je to potrebno za omogočanje ali zaračunavanje uporabniku za uporabo storitve.
Zbrani podatki o strankah bodo izbrisani po zaključku naročila ali prenehanju poslovnega razmerja. Zakonsko določeno obdobje hrambe ostane nespremenjeno.


Prenos podatkov ob sklenitvi pogodbe za spletne trgovine, trgovce na drobno in pošiljanje blaga

Osebne podatke tretjim osebam posredujemo le v primeru, če je to potrebno v okviru sklenitve pogodb, tako kot na primer podjetjem, pooblaščenim za dostavo blaga, ali ustanovam, pooblaščenim za obdelavo plačil. Nadaljnji prenos podatkov se ne izvaja oz. se izvaja le v primerih, če ste s posredovanjem izrecno soglašali. Prenos vaših podatkov tretjim osebam brez izrecnega soglasja, na primer za namene oglaševanja, ne poteka.
Osnova za obdelavo podatkov je 6. člen 1. odstavek, točka b zakona DSGVO, ki dovoljuje obdelavo podatkov za izpolnitev pogodbe ali predpogodbenih ukrepov.


Prenos podatkov ob sklenitvi pogodbe o storitvah in digitalnih vsebinah

Osebne podatke tretjim osebam posredujemo le v primeru, če je to potrebno v okviru sklenitve pogodb, tako kot na primer ustanovam, pooblaščenim za obdelavo plačil.
Nadaljnji prenos podatkov se ne izvaja oz. se izvaja le v primerih, če ste s posredovanjem izrecno soglašali. Prenos vaših podatkov tretjim osebam brez izrecnega soglasja, na primer za namene oglaševanja, ne poteka.
Osnova za obdelavo podatkov je 6. člen 1. odstavek, točka b zakona DSGVO, ki dovoljuje obdelavo podatkov za izpolnitev pogodbe ali predpogodbenih ukrepov.5. Družabni mediji


Deljenje vsebine prek vtičnikov (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)

Vsebine na naših straneh lahko v skladu z varstvom podatkov delite na družabnih omrežjih, kot so Facebook, Twitter ali Google+. Ta stran v ta namen uporablja https://www.e-recht24.de/erecht24-safe-sharing.html. To orodje vzpostavi neposreden stik med omrežji in uporabniki šele, ko uporabnik ne aktivno klikne na eno izmed teh tipk.
S tem orodjem se samodejni prenos uporabniških podatkov upravljavcem teh platform ne izvaja. Če je uporabnik prijavljen v eno od družabnih omrežij, se pri uporabi tipk za družabna omrežja kot so Facebook, Google +1, Twitter & Co. odpre informacijsko okno, v katerem lahko uporabnik pred oddajo potrdi besedilo.
Naši uporabniki lahko delijo vsebino te strani v družabnih omrežjih v skladu z varstvom podatkov, ne da bi upravljavci teh omrežij ustvarili celovit profil brskanja.


Vtičniki Facebook (Like & Share-Button)

Na naših straneh so integrirani vtičniki družabnega omrežja Facebook, ponudnik je Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Vtičnike storitve Facebook lahko prepoznate po logotipu Facebook ali tipki "Like-Button" ("Všeč mi je") na naši spletni strani. Pregled vtičnikov storitve Facebook najdete tukaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Ko obiščete naše strani, vtičnik vzpostavi neposredno povezavo med vašim brskalnikom in strežnikom storitve Facebook. Facebook s tem prejme podatke,da ste s svojim IP-naslovom obiskali našo spletno stran. Če kliknete tipko "Like-Button" storitve Facebook, medtem ko ste prijavljeni v svoj Facebook račun, lahko vsebino naših strani povežete s svojim Facebook profilom. Kot rezultat, lahko Facebook dodeli obisk na naših straneh v vaš uporabniški račun. Poudarjamo, da kot ponudnik strani ne poznamo vsebine prenesenih podatkov in njihove uporabe s strani storitve Facebook. Za več informacij glejte izjavo o varstvu podatkov storitve Facebook na naslovu: https://de-de.facebook.com/policy.php.
Če ne želite, da storitev Facebook poveže vaš obisk na naših straneh z vašim uporabniškim računom pri storitvi Facebook, se odjavite s svojega uporabniškega računa storitve Facebook.


Vtičnik Twitter

Na naših straneh so vključene funkcije storitve Twitter. Te funkcije ponuja Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Z uporabo storitve Twitter in funkcijo "Re-Tweet", so spletna mesta, ki jih obiščete, povezana z vašim računom pri storitvi Twitter in v skupni rabi z drugimi uporabniki. Pri tem prav tako poteka prenos podatkov k storitvi Twitter. Poudarjamo, da kot ponudnik strani ne poznamo vsebine prenesenih podatkov in njihove uporabe s strani storitve Twitter. Za več informacij glejte izjavo o varstvu podatkov za Twitter na naslovu: https://twitter.com/privacy.
Svoje nastavitve varstva podatkov lahko spremenitve v nastavitvah računa storitve Twitter https://twitter.com/account/settings.


Vtičnik Google+

Naše strani uporabljajo funkcije storitve Google+. Ponudnik je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Zbiranje in posredovanje podatkov: Uporabite polje Google+, da objavite podatke po vsem svetu. Polje Google+ vam in drugim uporabnikom zagotavlja osebno vsebino družbe Google in naših partnerjev. Družba Google shranjuje podatke, ki ste jih navedli za vsebine +1, in kot tudi podatke o strani, ki ste si jih ogledali, ko ste kliknili na +1. Vaše oznake +1 se lahko prikažejo kot napotki skupaj z vašim imenom profila in fotografijo v storitvah družbe Google, kot na primer v rezultatih iskanja ali v vašem profilu Google ali drugje na spletnih mestih in oglasih v spletu.
Družba Google beleži podatke o vaši dejavnosti +1, z namenom izboljšanja storitev družbe Google za vas in druge uporabnike. Če želite uporabiti polje Google+, potrebujete globalno viden javni profil pri družbi Google, ki mora vsebovati vsaj ime, izbrano za profil. To ime bo uporabljeno v vseh storitvah družbe Google. V nekaterih primerih lahko to ime nadomesti tudi drugo ime, ki ste ga uporabili za skupno rabo vsebine prek vašega računa Google. Identiteta vašega Google profila se lahko prikaže uporabnikom, ki poznajo vaš e-poštni naslov, ali pa imajo druge podatke za prepoznavanje.
Uporaba zbranih podatkov: Poleg zgoraj pojasnjenih namenov uporabe, bodo podatki, ki jih posredujete, uporabljeni v skladu z veljavnimi določili pravilnika o zasebnosti družbe Google. Družba Google lahko objavi povzeto statistiko o dejavnosti uporabnika na +1 ali jo deli z uporabniki in partnerji, kot so založniki, oglaševalci ali partnerska spletna mesta.


Vtičnik Instagram

Na naših straneh so vključene funkcije storitve Instagram. Te funkcije ponuja Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Združene države.
Če ste prijavljeni v svoj račun storitve Instagram, lahko vsebino naših strani povežete s svojim profilom storitve Instagram tako, da kliknete tipko Instagram. Kot rezultat, lahko Instagram dodeli obisk na naših straneh v vaš uporabniški račun. Poudarjamo, da kot ponudnik strani ne poznamo vsebine prenesenih podatkov in njihove uporabe s strani storitve Instagram.
Več informacij najdete v izjavi o varstvu podatkov za Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.


Vtičnik Tumblr

Naše strani uporabljajo stikalna polja storitve Tumblr. Ponudnik je Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.
Ta stikalna polja vam omogočajo, da lahko delite objavo ali stran na Tumblr ali sledite ponudniku na Tumblr. Ko obiščete enega od naših spletnih mest s tipko storitve Tumblr, brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki Tumblr. Nimamo vpliva na obseg podatkov, ki jih Tumblr zbere in posreduje s tem vtičnikom. Glede na trenutno stanje se posreduje IP-naslov uporabnika in URL spletnega mesta.
Dodatne informacije so na voljo v izjavi o varstvu podatkov Tumblr na naslovu: https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.


Vtičnik LinkedIn

Naše spletno mesto uporablja funkcije omrežja LinkedIn. Ponudnik je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.
Vsakič, ko obiščete eno od naših strani, ki vsebuje funkcije LinkedIn, se vzpostavi povezava s strežniki storitve LinkedIn. Storitev LinkedIn prejme obvestilo, da ste obiskali našo spletno stran s svojim IP-naslovom. Ko kliknete tipko "Recommend-Button" v storitvi LinkedIn in ste prijavljeni v svoj račun pri storitvi LinkedIn, lahko storitev LinkedIn dodeli vaš obiska na naši spletni strani k vam in vašemu računu. Poudarjamo, da kot ponudnik strani ne poznamo vsebine prenesenih podatkov in njihove uporabe s strani storitve LinkedIn.
Za več informacij glejte izjavo o varstvu podatkov za LinkedIn na naslovu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


Vtičnik XING

Naše spletno mesto uporablja funkcije omrežja XING. Ponudnik je XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemčija. Vsakič, ko obiščete eno od naših strani, ki vsebuje funkcije XING, se vzpostavi povezava s strežniki storitve XING. Kolikor smo seznanjeni, shranjevanje osebnih podatkov ne poteka. Še posebej se ne izvaja shranjevanje IP-naslovov ali vedenje uporabnika.
Dodatne informacije o varstvu podatkov in tipki XING Share lahko najdete v izjavi o varstvu podatkov XING na naslovu: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.


Vtičnik Pintarest

Na naši strani uporabljamodružabne vtičnikke Pinterest, družbe Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest").
Če prikličete spletno stran, ki vsebuje takšen vtičnik, vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s strežniki Pinterest. Vtičnik pri tem prenese podatke protokola na strežniku storitve Pinterest v Združenih državah Amerike. Ta podatki protokola lahko vključujejo vaš IP-naslov, naslov obiskanih spletnih mest, ki prav tako vključujejo funkcije storitve Pinterest, tip in nastavitve brskalnika, datum in čas zahteve, vaš način uporabe storitve Pinterest in nastavitve za piškotke.
Za več informacij o namenu, obsegu in nadaljnji obdelavi ter uporabi podatkov s strani storitve Pinterest ter o vaših pravicah in načinih zaščite vaše zasebnosti si oglejte pravilnik o zasebnosti Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.


6. Orodja za analizo in oglaševanje


Google Analytics

To spletno mesto uporablja funkcije storitve Google Analytics za spletno analitiko. Ponudnik je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics uporablja tako imenovane "Cookies". Besedilne datoteke, ki se shranijo na vašem računalniku in omogočajo analizo vaše uporabe spletnih strani. S piškotki ustvarjeni podatki o vaši uporabi spletne strani so praviloma preneseni na strežnik podjetja Google v ZDA in so tam prav tako shranjeni.
Shranjevanje piškotkov storitve Google Analytics poteka v skladu s 6. členom 1. odstavek točka f zakona DSGVO. Upravitelj spletnega mesta ima legitimen interes za analizo vedenja uporabnikov, da optimizira svojo spletno stran in njegovo oglaševanje.


Anonimizacija IP

Na tem spletnem mestu je aktivirana anonimizacija IP-naslova. S tem bo Google skrajšal IP-naslov za uporabnike držav članic Evropske skupnosti ali drugih pogodbenih držav, ki so sprejele Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru, pred posredovanjem podatkov v ZDA. Le v izjemnih primerih je na strežnik podjetja Google v ZDA prenesen in tam skrajšan celoten IP naslov. Po naročilu ponudnika te spletne strani bo Google te informacije uporabil za ovrednotenje vaše uporabe spletne strani, za sestavljanje poročil o aktivnostih spletne strani in za izvajanje dodatnih z uporabo spletne strani in uporabe spleta povezanega nudenja storitev pri ponudniku spletne strani. V okviru Google Analytics prenesen IP naslov vašega brskalnika ni povezan z drugimi podatki podjetja Google.


Vtičnik brskalnika

Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z ustreznimi nastavitvami v programski opremi vašega brskalnika; vendar opozarjamo, da v tem primeru morda ne boste mogli v celoti uporabljati vseh funkcij te spletne strani. Razen tega lahko preprečite zajemanje podatkov pri Google, ki se ustvarijo s piškotki in se nanašajo na vašo uporabo spletne strani (vključno z vašim IP naslovom), tako kot obdelavo teh podatkov pri podjetji Google, tako da prenesete in namestite dodatke na spodnji povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Ugovor proti zbiranju podatkov

Zajemanje vaših podatkov s strani storitve Google Analytics lahko preprečite s klikom na naslednjo povezavo. Piškotki za onemogočanje bodo nastavljeni tako, da bo zbiranje vaših podatkov pri prihodnjih obiskih tega spletnega mesta onemogočeno: Deaktivacija Google Analyticsa.
Več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki lahko najdete v izjavi o varstvu podatkov za Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Obdelava podatkov naročila

Z družbo Google smo sklenili sporazum o obdelavi podatkov o naročilih in v celoti izvajamo stroge zahteve nemških organov za varstvo podatkov pri uporabi storitve Google Analytics.


7. Novice


Podatki o novicah

Če želite prejemati novice na voljo na spletnem mestu, potrebujemo vaš e-poštni naslov in podatke, ki nam omogočajo, da preverimo, ali ste lastnik navedenega e-poštnega naslova in se strinjate s prejemanjem novic. Drugi podatki se ne zbirajo ali se zbirajo na prostovoljni osnovi. Te podatke uporabljamo izključno za dostavo zahtevanih informacij in jih ne posredujemo tretjim osebam.
Obdelava podatkov, vnesenih v obrazec za prijavo na novice tako temelji izključno na vašem soglasju (6. člen 1. odstavek točka a zakona DSGVO). Podeljeno privolitev za shranjevanje podatkov in e-poštnega naslova ter uporabo le-tega za pošiljanje glasila lahko kadar koli prekličete, na primer s pomočjo povezave v novicah "Odjava". Zakonitost obdelave podatkov, ki so že bili opravljeni, ne vpliva na preklic.
Podatke, ki jih posredujete za namene prejemanja novic, shranimo do vaše odjave od prejemanja novic in jih po odjavi od prejemanja novic izbrišemo. Podatki, ki jih shranimo za druge namene (na primer e-poštni naslovi za člane) ostanejo nespremenjeni.


8. Vtičniki in orodja


YouTube

Naše spletno mesto uporablja vtičnike strani YouTube, s katero upravlja družba Google. Ponudnik strani je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Ko obiščete eno izmed naših spletnih mest, na kateri se nahaja vtičnik za YouTube, se vzpostavi povezava s strežniki YouTube. Pri tem prejme strežnik YouTube podatke o tem, katere izmed naših strani ste obiskali.
Če ste prijavljeni v svoj račun storitve YouTube, ji omogočite, da povezuje vedenje brskanja neposredno z vašim osebnim profilom. To lahko preprečite tako, da se odjavite iz svojega računa YouTube.
Uporaba storitve YouTube se izvaja v interesu privlačne predstavitve naših spletnih ponudb. To predstavlja legitimen interes v smislu 6. člena 1. odstavka točka f zakona DSGVO.
Več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki lahko najdete v izjavi o varstvu podatkov storitve YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


Vimeo

Naše spletno mesto uporablja vtičnike video portala Vimeo. Ponudnik je Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Če obiščete katero koli od naših spletnih mest, opremljenih z vtičnikom Vimeo, boste povezani s strežniki Vimeo. Pri tem prejme strežnik Vimeo podatke o tem, katere izmed naših strani ste obiskali. Poleg tega Vimeo pridobi vaš IP-naslov. To velja tudi, če niste prijavljeni v storitev Vimeo ali nimate računa storitve Vimeo. Podatki, ki jih zbira storitev Vimeo, so posredovani strežniku Vimeo v ZDA.
Če ste prijavljeni v svoj račun storitve Vimeo, ji omogočite, da povezuje vedenje brskanja neposredno z vašim osebnim profilom. To lahko preprečite tako, da se odjavite iz svojega računa Vimeo.
Več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki lahko najdete v izjavi o varstvu podatkov storitve Vimeo: https://vimeo.com/privacy.


Google Maps

Ta stran uporablja storitev kartiranja Google Maps prek API-ja. Ponudnik je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Če želite uporabljati funkcije storitve Google Maps, moramo shraniti vaš IP-naslov. Te informacije se običajno prenesejo in shranijo na strežnik družbe Google v Združenih državah. Ponudnik te strani nima vpliva na ta prenos podatkov.
Uporaba storitve Google Maps se izvaja v interesu privlačne predstavitve naših spletnih ponudb in za preprostejše iskanje lokacij, ki smo jo navedli na spletnem mestu. To predstavlja legitimen interes v smislu 6. člena 1. odstavka točka f zakona DSGVO.
Več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki lahko najdete v izjavi o varstvu podatkov družbe Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Možnosti plačila:
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}

Pojavila se je napaka!

Pojavila se je napaka, znova naložite stran in poskusite znova.

  • {{ $t(error) }}