Pravilnik o zasebnosti

Napotki za obdelavo osebnih podatkov (obvestila o varstvu zasebnosti)

Prisrčno dobrodošli na zavihku varstva podatkov podjetja Landefeld Druckluft & Hydraulik GmbH. Zelo smo veseli vašega interesa za naše podjetje. Na podlagi napotkov glede varstva podatkov vas želimo izčrpno obvestiti o tem, kdaj bomo katere podatke zbirali in kako jih bomo obdelovali.


Odgovorna oseba

Odgovorni v skladu s 7. odst., 4. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP:
Landefeld Druckluft & Hydraulik GmbH
Marc Landefeld
Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel
Telefon: 0561-95885-9
E-pošta: info@landefeld.com


Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Naš pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov je dosegljiv na:
Gesellschaft für Personaldienstleistungen mbH
Pestalozzistraße 27
34119 Kassel
Telefon: +49 561 78968-93
Faks: +49 561 78968-61
e-pošta: datenschutz@gfp24.de


Splošne informacije za zbiranje osebnih podatkov

Z naslednjimi napotki vas pregledno obveščamo o vrsti in načinu obdelave osebnih podatkov,

.

Zakonska podlaga za naše varstvo podatkov so predvsem določila EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP in dopolnilnih določil Zveznega zakona o varstvu podatkov BDSG (novo).


Namen / pravna podlaga za obdelavo

V takšnih primerih, v katerih za postopke obdelave osebnih podatkov pridobimo vaše soglasje, velja kot pravna podlaga tč. a, 1. odst., 6. čl. Splošna uredba o varstvu podatkov - SUVP.

Pri obdelavi osebnih podatkov, potrebnih za izpolnitev med nami in vami sklenjene pogodbe, se uporablja pravna podlaga v smislu tč. b, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP. To velja tudi za postopke obdelave, potrebne za izvedbo predpogodbenih ukrepov.

V primeru, da je potrebna obdelava osebnih podatkov za izpolnitev pravne dolžnosti, katera velja za nas, je pravna podlaga tč. c, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP.

V primeru, da življenjski interesi osebe, na katero se nanašajo podatki ali druge fizične osebe zahtevajo obdelavo osebnih podatkov, je pravna podlaga tč. d, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP.

V primeru, da je potrebna obdelava osebnih podatkov za ohranitev upravičenega interesa našega podjetja ali tretjih oseb in njihovih interesov, in temeljne pravice in temeljne svoboščine ne prevladajo nad predhodno navedenimi interesi, je pravna podlaga tč. f, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP.


Posredovanje osebnih podatkov

Če v okviru naše obdelave posredujemo vaše osebne podatke drugim mestom ali jih tem mestom razkrijemo, se izvede to izključno na podlagi tako imenovanih pravnih podlag. K prejemnikom teh podatkov lahko sodijo npr. izvajalci storitev plačil v okviru izpolnitve pogodbe. V takšnih primerih, v katerih nas zavezuje zakon ali sodni sklep, moramo vaše podatke posredovati mestom, ki imajo pravico do informacij.

Če nas pri obdelavi vaših podatkov podpirajo zunanji izvajalci storitev (npr. analiza podatkov, pošiljanje elektronskih novic) se to zgodi v okviru obdelave podatkov v skladu z 28. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov SUVPR. Pri tem sklepamo ustrezne pogodbe samo s takšnimi izvajalci, ki zagotavljajo dovolj garancij za to, da so izpolnjeni ustrezni tehnični in organizacijski ukrepi za zaščito vaših podatkov.


Posredovanje podatkov v tretje države

Posredovanje v tretje države (izven Evropske unije oz. Evropskega gospodarskega prostora) se izvaja samo takrat, kadar je to v skladu z zakonskimi določili. S pridržkom izrecnega soglasja ali pogodbeno ali zakonsko potrebnega posredovanja obdelujemo ali naročimo obdelavo podatkov samo v tretjih državah s priznano stopnjo zaščite podatkov, kot npr. pogodbena obveza s tako imenovanimi standardnimi zaščitnimi klavzulami evropske komisije (informacijska stran komisije EU: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).


Shranjevanje podatkov

Takoj, ko ustrezen namen za shranjevanje ni več izpolnjen bomo vaše osebne podatke izbrisali ali blokirali. Shranjevanje vaših osebnih podatkov bo poleg tega izvršeno samo takrat, kadar za to obstajajo posebni zakonski roki hrambe (še posebej roki hrambe v trgovinski in davčni zakonodaji) na nacionalni ali evropski ravni.


Opredelitve pojmov

Naši napotki glede varstva podatkov so oblikovani na podlagi izrazoslovja, ki se uporablja in je določeno v Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov - GDPR. Za zagotovitev, da bodo naša določila o varstvu podatkov preprosto berljiva in razumljiva želimo najprej pojasniti najpomembnejše pojme.


Osebni podatki

„Osebni podatki“ so vse informacije, ki se nanašajo na identificirano fizično osebo ali fizično osebo, katero je mogoče identificirati (v nadaljevanju „posameznik“). Kot oseba, katero je mogoče identificirati se smatra fizična oseba, ki posredno ali neposredno, še posebej z dodelitvijo karakteristike, kot je ime, podatki lokacije, k določeni spletni oznaki ali več posebnim značilnostim, ki se lahko identificirajo kot izraz fizične, fiziološke, genetske, psihične, ekonomske, kulturne ali socialne identitete te fizične osebe.


Obdelava

„Obdelava“ je vsak z ali brez pomoči samodejnega postopka izveden postopek ali takšna vrsta procesov v povezavi z osebnimi podatki, kot je na primer zbiranje, organiziranje, razvrščanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, odčitavanje, iskanje, uporaba, razkritje s posredovanjem, obdelavo ali druga oblika zagotavljanja, primerjava ali povezovanje, omejitev, brisanje ali uničenje.


Odgovorna oseba

„Odgovorna oseba“ je fizična ali pravna oseba, urad, ustanova ali drugo mesto, ki samo ali skupaj z drugimi odloča o namenih in sredstvih za obdelavo osebnih podatkov. Če so nameni in sredstva te obdelave s pravom Unije ali zakonodajo držav članic določeni, potem je mogoče odgovorno osebo oziroma določene kriterije njenega poimenovanja predvideti v skladu s pravom Unije ali zakonodajo držav članic.


Psevdonimizacija

„Psevdonimizacija“ je obdelava osebnih podatkov na način, na podlagi katerega osebnih podatkov brez upoštevanja dodatnih informacij ni mogoče več dodeliti točno določeni osebi, če se te dodatne informacije shranjujejo ločeno in zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi, ki zagotavljajo, da osebnih podatkov ni mogoče identificirati ali jih dodeliti osebi, katero je mogoče identificirati.


Obdelovalec naročila

„Obdelovalec“ je fizična ali pravna oseba, urad, ustanova ali drugo mesto, ki vaše osebne podatke obdeluje po nalogu odgovorne osebe.


Prejemnik

„Prejemnik“ je fizična ali pravna oseba, urad, ustanova ali drugo mesto, kateri se osebni podatki razkrijejo, neodvisno od tega, ali gre pri njej za tretjo osebo ali ne. Uradi, ki v okviru določenega preiskovalnega naloga v skladu s pravom Unije ali zakonodajo držav članic morebiti prejmejo osebne podatke, ne veljajo kot prejemniki.


Tretji ponudniki

„Tretji“ je fizična ali pravna oseba, urad, ustanova ali drugo mesto, razen osebe, na katero se nanašajo podatki, odgovorne osebe, obdelovalca in oseb, ki so pod neposredno odgovornostjo odgovorne osebe ali obdelovalca, ki obdeluje osebne podatke.


Soglasje

„Soglasje“ je vsaka oddana izjava volje v obliki izjave ali drugo jasno potrjeno ravnanje, katerega izda oseba, na katero se nanašajo podatki prostovoljno za določen primer na informiran in jasen način, s katero oseba, na katero se nanašajo podatki izjavi, da soglaša z obdelavo zadevnih osebnih podatkov.


Oblikovanje profila

„Oblikovanje profila“ je vsak način samodejne obdelave osebnih podatkov z uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje določenih osebnih vidikov, ki se nanašajo na fizično osebo, še posebej za analizo ali napovedovanje vidikov glede delovne uspešnosti, ekonomskega položaja, zdravja, osebnih želja, interesov, zanesljivosti, obnašanja, kraja bivanja ali menjave kraja bivanja te fizične osebe.


Pravice oseb, na katere se osebni podatki nanašajo

Z obdelavo osebnih podatkov prejmete vi, kot fizična oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, pravice, katere lahko pri nas kadarkoli uveljavljate. To so:


Pravica do obveščanja

Pravico imate, da vas obvestimo o tem ali in - če, da - katere vaše osebne podatke obdelujemo in od nas lahko zahtevate kopije teh osebnih podatkov. Prosimo upoštevajte, da je mogoče vašo pravico do informacije v določenih okoliščinah omejiti v skladu z zakonskimi predpisi.


Pravica do popravka

Če zadevne navedbe ne bi bile (več) točne, potem imate pravico nemudoma zahtevati popravek nepravilnih osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas in po potrebi tudi dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov.


Pravica do brisanja

V skladu z zakonskimi določili imate pravico zahtevati takojšen izbris zadevnih podatkov, npr. če podatkov ne potrebujete več za zasledovane namene in zakonski predpisi za shranjevanje in arhiviranje niso v nasprotju z brisanjem.


Pravica do omejitve obdelave

V okviru določil 18. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP imate pravico, zahtevati omejitev obdelave zadevnih podatkov, npr. pri ugovoru proti obdelavi, v obdobju preverjanja, če je ugovoru mogoče ugoditi ali ne.


Pravica do prenosa podatkov

Nam zagotovljene podatke imate pravico izročiti sebi ali tretji osebi v običajni, strojno berljivi obliki. Če zahtevate neposreden prenos podatkov drugi odgovorni osebi, potem je to mogoče samo, če je to tehnično izvedljivo.


Pravica do preklica izjave o privolitvi

Če obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vašem izdanem soglasju, potem imate kadarkoli pravico do preklica tega soglasja. S preklicem ostane zakonitost obdelave, ki je potekala do preklica soglasja, veljavna.

Vaš preklic pošljite na: Landefeld Druckluft & Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel, e-pošta: info@landefeld.com. Opozoriti želimo na to, da je mogoče vaš ugovor vložiti tudi v nadaljnjih postopkih oz. mora biti tehnično pogojen. Več informacij k temu najdete v vsakokrat opisanih storitvah.


Pravica do ugovora za obdelavo

Pod pogoji v skladu s 1. odst., 21. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP je mogoče obdelavi podatkov v skladu s tč. e in f, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP iz razlogov, ki izhajajo iz vaše posebne situacije, ugovarjati. To velja tudi za oblikovanje profila na podlagi teh določil. Če uveljavljate vašo pravico do ugovora, potem vaših zadevnih osebnih podatkov ne bomo več obdelovali razen, če lahko dokažemo nujne razloge, katere je treba zaščiti, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali pa je obdelava namenjena uveljavljanju, izvajanju ali zagovarjanju pravnih zahtevkov.

Vaš ugovor pošljite na: Landefeld Druckluft & Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel, e-pošta: info@landefeld.com. Opozoriti želimo na to, da je mogoče vaš ugovor vložiti tudi v nadaljnjih postopkih oz. mora biti tehnično pogojen. Več informacij k temu najdete v vsakokrat opisanih storitvah.


Pravica do pritožbe pri organu za varstvo osebnih podatkov

V skladu s 77. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov SUPV imate pravico do pritožbe pri nadzornem organu, če ste mnenja, da obdelava vaših podatkov ne poteka v skladu z zakonom. Naslov za naše podjetje pristojnega nadzornega organa se glasi:

Hesenski pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov
Poštni predal 3163
65021 Wiesbaden
Telefon: +496111408-119
Faks: +49 611 1408-919
E-pošta: Poststelle@datenschutz.hessen.de


Samodejno odločanje v posameznem primeru, vključno z oblikovanjem profilov

Pravico imate, da zavrnete izključno na avtomatski obdelavi - vključno z oblikovanjem profila - temelječo odločitev, ki bi za vas imela pravni učinek ali bi na vas vplivala na podoben način.


Uporaba spletne ponudbe

V nadaljevanju vas obveščamo kako in v kakšnem obsegu bodo podatki obdelani pri uporabi naše spletne ponudbe.


Zbiranje osebnih podatkov pri obisku naše spletne strani

Pri izključno informativni uporabi spletne strani, torej, če se ne registrirate ali nam drugače posredujete informacije, zbiramo samo osebne podatke, katere vaš brskalnik posreduje našemu strežniku. Če si ogledate našo spletno stran zbiramo spodaj navedene podatke. Ti so tehnično potrebni za prikaz naše spletne strani in zagotovitev stabilnosti in varnosti prikaza (pravna podlaga je v skladu s tč. f, 1. st., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP):

Ti podatki se shranjujejo za obdobje največ 90 dni začasno v dnevniških kartotekah našega sistema. Shranjevanje, ki presega to, ni mogoče, v tem primeru bi bil IP-naslov vsekakor delno izbrisan ali odtujen tako, da dodelitev iskanega klienta ne bi bila več mogoča.


Uporaba piškotkov

Dodatno k predhodno navedenim podatkom se pri uporabi naše spletne strani na vaši končni napravi shranjujejo piškotki (npr. na prenosniku, pametnem telefonu). Pri piškotkih gre za majhne besedilne datoteke, ki se na vaši končni napravi shranjujejo v brskalniku, katerega uporabljate in preko katerih mesto, ki nastavlja piškotek (v tem primeru smo mi), prejema določene informacije. Piškotki ne morejo izvajati programov ali na vašo končno napravo prenašati škodljivih programov. Namenjeni so temu, da spletno ponudbo naredijo bolj uporabniku prijazno in učinkovitejšo.

Ta spletna stran uporablja naslednje vrste piškotkov, katerih obseg in način delovanja pojasnjujemo v nadaljevanju:


Začasni piškotki

Začasni piškotki se samodejno izbrišejo, ko zaprete brskalnik. Sem štejejo še posebej piškotki sej. Ti shranjujejo tako imenovano ID seje, s katero je mogoče dodeliti različna povpraševanja brskalnika skupne seje. S tem je mogoče vaš računalnik ponovno prepoznati, ko se vrnete na našo spletno stran. Piškotki sej bodo izbrisani, ko se odjavite ali zaprete brskalnik.


Trajni piškotki

Trajni piškotki bodo avtomatizirani in po določenem obdobju izbrisani, to se lahko razlikuje glede na posamezne piškotke. Piškotke lahko kadarkoli izbrišete v varnostnih nastavitvah vašega brskalnika.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, katere zbiramo kot upravljavec spletne strani in kateri so potrebni za delovanje in prikaz naše spletne ponudbe na spletni strani v polnem obsegu. Te piškotke uporabljamo kot upravičen interes v skladu s tč. f, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP za zagotovitev naše spletne ponudbe.

Poleg piškotkov, katere postavljamo kot odgovorni, se uporabljajo tudi takšni piškotki, katere ponujajo drugi ponudniki. Te piškotke obdelujemo na podlagi vašega soglasja v skladu s tč. a, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP in/ali na podlagi naših upravičenih interesov v skladu s tč. f, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP. Nadaljnje informacije o uporabi in sodelovanju z zunanjimi ponudniki najdete v okviru informacij o varstvu podatkov ustrezne spletne ponudbe.

Vašo nastavitev brskalnika lahko oblikujete v skladu z vašimi željami in npr. sprejemom piškotkov zunanjih uporabnikov ali pa tudi vse piškotke zavrnete. Vsekakor opozarjamo na to, da s tem morebiti ne boste mogli uporabljati vseh funkcij te spletne strani. Če ste soglašali s sprejemom piškotkov in želite temu v prihodnje ugovarjati, potem lahko shranjene piškotke v nastavitvah vašega uporabljenega brskalnika izbrišete.


Nastavitve piškotkov v spletnih brskalnikih

Spletne brskalnike je mogoče nastaviti tako, da pri postavljanju piškotkov v celoti ali zavrnejo ali izklopijo obvestila ali piškotke. Z izklopom in brisanjem vseh piškotkov lahko prekličete predhodno dodeljeno soglasje. Če piškotke izklopite ali omejite s pomočjo brskalnika, potem morebiti ne bo mogoče ponuditi različnih funkcij na naši spletni strani. S pomočjo vašega spletnega brskalnika shranjene piškotke lahko kadarkoli izbrišete, tudi samodejno.

Na naslednjih povezavah prejmete informacije o tej možnosti za najbolj uporabljene brskalnike:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&answer=95647

Apple Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Opera: https://help.opera.com/Linux/12.10/de/cookies.html.

Če niste izvedli nikakršnih omejitev ali nastavitev piškotkov, se piškotki, ki omogočajo in zagotavljajo potrebne tehnične funkcije, ohranijo na vaši končni napravi do zapiranja brskalnika, ostali piškotki lahko na vaši končni napravi ostanejo dalj časa.


SSL- BZW. Šifriranje TLS

Za namene varnosti in zaščite pri prenosu zaupnih vsebin uporablja naša spletna stran šifriranje TLS (bivši SSL). Naročila ali povpraševanja po stiku, katera nam pošljete potekajo tako s transportnim šifriranjem. To prepoznate, odvisno od tipa brskalnika, po simbolu ključavnice in/ali protokolu http v naslovni vrstici.


Vzpostavljanje stika


Kontaktni obrazec

Pri vzpostavitvi stika z nami po e-pošti, telefonu ali faksu, bomo vaše sporočene podatke (vaš elektronski naslov, po potrebi vaše ime, vaš naslov in vaša telefonska številka) shranili z namenom obdelave vaše zadeve. Obdelava podatkov, vnesenih v kontaktni obrazec poteka na podlagi soglasja v skladu s tč. a, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP. V kolikor je vaše povpraševanje po stiku povezano z izpolnitvijo pogodbe ali izvedbo predpogodbenih ukrepov, potem obdelujemo vaše podatke na podlagi tč. b, 1. odst., 6. art. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov SUVP. V tej povezavi zbrane podatke izbrišemo po tem, ko shranjevanje ni več potrebno ali pa omejimo obdelavo, če obstajajo zakonske zahteve za hrambo. To soglasje lahko kadarkoli prekličete. Pravnomočnost postopkov obdelave podatkov do preklica ostane nedotaknjena od preklica.


Povpraševanje po elektronski pošti, telefonu, faksu

Pri vzpostavitvi stika z nami po e-pošti, telefonu ali faksu, bodo vaši sporočeni osebni podatki (vaš elektronski naslov, po potrebi vaše ime, vaš naslov in vaša telefonska številka) shranjeni z namenom obdelave vaše zadeve. Teh podatkov brez vašega soglasja ne bomo posredovali naprej.

Obdelava podatkov poteka na podlagi tč. b, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP, če je vaše povpraševanje povezano z izpolnitvijo pogodbe ali za izvedbo predpogobenih ukrepov. V vseh preostalih primerih obdelujemo vaše podatke na podlagi vašega soglasja v skladu s tč. a, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP in/ali na podlagi naših upravičenih interesov v skladu s tč. f, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov SUVP. Naš upravičen interes se nahaja predvsem v učinkoviti obdelavi vaše zahteve.

Vaši z vzpostavitvijo stika posredovani podatki ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate njihovega brisanja, dokler ne prekličete vašega soglasja za shranjevanje ali, če namen za shranjevanje podatkov ni več izpolnjen (npr. po sklenitvi obdelave vaše zahteve). Nujna zakonska določila - še posebej zakonski roki hrambe - ostanejo nedotaknjeni.


Povpraševanje po klepetu


Userlike

Za učinkovito obdelavo vašega povpraševanja uporabljamo na naši spletni strani klepet v živo „Userlike“. Ponudnik je Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Köln. Userlike uporablja piškotke, da vam omogoči osebni pogovor z nami v obliki klepeta v realnem času. Uporabnikom se ni treba prijaviti z njihovim imenom za uporabo te funkcije, ker je mogoč anonimni klepet. Pri uporabi Userlike uporabljamo tako imenovan način zaščite podatkov, torej IP naslov se v anonimizirani obliki shrani v piškotkih in se ne uporablja za namene vaše identifikacije.

Obdelava vaših osebnih podatkov poteka pri tem na podlagi tč. f, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP, ker imamo upravičen interes pri ekonomskem poslovanju, optimizirani sposobnosti komuniciranja z uporabniki in varnosti naših informacijsko-tehničnih sistemov.

Če med anonimnim klepetom sporočite dodatne osebne podatke o sebi, potem to storite na prostovoljni podlagi. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je vaše soglasje na podlagi tč. a, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov SUVP.

Poteki klepeta v živo bodo za 90 dni pridržani za zagotavljanje kakovosti ali pri dodatnih vprašanjih (klepeti v živo). Če tega ne želite, potem lahko shranjevanju ugovarjate. Shranjene klepete bomo nato nemudoma izbrisali.

Informacije o vaši uporabi in s tem povezanih podatkih klepeta v živo bodo zbrane, shranjene in obdelane na strežnikih pri Userlike v Nemčiji.

Obdelava podatkov, katere zbira Userlike poteka na podlagi našega naročila in pogodbe za obdelavo naročila.

Dodatne informacije najdete na izjavi o varstvu podatkov Userlike: https://www.userlike.com/de/terms#privacy-policy.


Spletna trgovina

Za pridobivanje naših izdelkov vam zagotavljam spletno trgovino. V tej povezavi obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi tč. b, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP. Za izvedbo pogodb potrebne obvezne navedbe so ločeno označene, nadaljnje navedbe so prostovoljne. Za sklenitev, izvedbo ali dokončanje pogodbe potrebni podatki so:

Ime in priimek
Naslov za račune in dobave
Elektronski naslov
Podatki za plačilo računov in način plačila

Če vaših kontaktnih podatkov ne uporabljamo za oglaševalske namene, shranjujemo za izvedbo pogodbe zbrane podatke do poteka zakonskih določil. Roki hrambe iz zakonodaje s področja prodaje in davkov nas obvezujejo, da potrebne informacije shranjujemo deset let (po sklenitvi pogodbe).

V okviru izvedbe naročila posredujemo vaše potrebne podatke (nagovor, priimek in ime, naslov in elektronski naslov) za namene izpolnjevanja pogodb (tč. b, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP) po potrebi tretjim osebam, ki uporabljajo te podatke za izvedbo in dobavo. Pri navedenih tretjih osebah gre za izvajalce storitev na področju logistike, storitve na področju sledenja pošiljk, izvedbe vračil, storitve reklamacij itd.


Račun stranke / registracija

Prostovoljno lahko ustvarite račun stranke, preko katerega lahko vaše podatke shranjujete za nadaljnje nakupe. Pri ustvarjanju računa bodo vaši navedeni podatki shranjeni z možnostjo preklica. Hkrati shranimo vaš IP-naslov in datum in čas vaše registracije. Posredovanje vaših podatkov tretjim se ne izvaja.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je ob predložitvi vašega soglasja tč. a, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP. Če je registracija namenjena izpolnitvi pogodbe, katere pogodbena stranka ste vi ali za izvedbo predpogodbenih ukrepov, potem je potrebna dodatna pravna podlaga za obdelavo podatkov v skladu s tč. b, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov SUVP.

Dodatno k podatkom, ki so iskani ob naročilu morate za vzpostavitev računa stranke navesti lastno izbrano geslo. To je namenjeno skupaj z vašim elektronskim naslovom dostopu do vašega uporabniškega računa. Vaše osebne podatke za dostop obravnavamo zaupno in ne omogočamo dostopa tretjih nepooblaščenih oseb do tega.

Vaše podatke uporabljamo samo tako dolgo, dokler je to potrebno za odnos s stranko. Poleg tega si lahko v vašem računu stranke vaše shranjene podatke kadarkoli ogledate in jih spremenite. Kadarkoli imate možnost, da odpoveste svoj uporabniški račun. V tem primeru bodo vaši podatki izbrisani, razen, če smo na podlagi trgovskih in davčno pravnih določil obvezani te podatke hraniti.


Plačilni sistemi / preverjanje kreditne sposobnosti / preprečevanje goljufij

V naši spletni trgovini lahko izbirate med različnimi vrstami plačil. V ta namen zbiramo ustrezne podatke, povezane s plačili, da lahko izvedemo vaše naročilo in plačilo. Poleg tega bomo zaradi tehničnih potreb in za namene pravne zaščite obdelali vaš IP-naslov.

Določeni osebni podatki (obvezni podatki), brez katerih pogodbe ne bi mogli izvesti, bodo, po izbranem načinu plačila, posredovani našemi izvajalcu plačila za namene izvedbe plačila.

Naš sistem plačevanja uporablja šifriranje TLS za zagotovitev varnega prenosa vaših podatkov.


Plačilo s kreditno kartico

Pri plačilu s kreditno kartico bodo vaši za to potrebni podatki, kot je ime, naslov in podatki o nakupu posredovani ustreznemu podjetju za kartice.

Kot je običajno pri plačilih s kreditno kartico bodo podatki o kreditni kartici preverjeni in avtorizacijo bo izvedel Mollie.com.


Vnaprejšnje plačilo

V primeru plačila v naprej prejmete najprej račun. Takoj, ko znesek nakažete na naveden račun in je bil znesek računa tudi poknjižen, bomo nemudoma dobavili naročene artikle.


PayPal

PayPal je podjetje PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. Če med postopkom naročanja izberete v naši spletni trgovini kot možnost plačila „PayPal“, bodo vaši podatki samodejno posredovani od vas na PayPal. Z izbiro te možnosti plačila soglašate s posredovanjem osebnih podatkov, potrebnih za izvedbo naročila. Pri osebnih podatkih, posredovanih podjetju PayPal gre praviloma za: Priimek, ime, naslov, elektronski naslov, IP-naslov, telefonsko številko, telefonsko številko mobilnega telefona, ki so potrebni za izvedbo plačila. Za izvedbo pogodbe o nakupu so potrebni tudi takšni osebni podatki, ki so v povezavi z ustreznim naročilom.

Veljavna določila o varstvu podatkov PayPal so na voljo na naslovu https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .


Takojšnje nakazilo

Na naši spletni strani zagotavljamo med drugim tudi plačilo v obliki »takojšnjega nakazila«. Ponudnik te plačilne storitve je podjetje Sofort GmbH, Tehresienhöhe 12, 80339 München. S pomočjo postopka "takojšnje nakazilo" prejmemo v realnem času potrdilo o plačilu podjetja Sofort GmbH in nemudoma lahko začnemo z izpolnjevanjem naših obveznosti.

Če ste se odločili za način plačila "takojšnje nakazilo" vam bomo posredovali PIN in veljavno TAN številko na podjetje Sofort GmbH, s pomočjo katere se lahko prijavite v vaš račun za spletno bančništvo. Podjetje Sofort GmbH po prijavi samodejno preveri vaše stanje na računu in izvede nakazilo za nas s pomočjo vaše posredovane številke TAN. Nato nam izvajalec storitve nemudoma posreduje potrdilo o izvedbi transakcije. Poleg tega preveri po prijavi vaš promet, vaš kreditni okvir razpoložljive prekoračitve in obstoj drugih računov in stanje na njih.

Poleg PIN in TAN bodo podjetju Sofort GmbH posredovani tudi vaši vneseni podatki o plačilih in vaši podatki. Pri podatkih o vas gre za: Ime in priimek, naslov, telefonska številka (telefonske številke), e-poštni naslov, IP-naslov in po potrebi podatki, ki so potrebni za izvedbo plačila. Posredovanje teh podatkov je potrebno, da se brez dvoma potrdi vaša identiteta in se preprečijo poskusi goljufij.

Posredovanje vaših podatkov podjetju Sofort GmbH poteka na podlagi tč. a, 1. odst., 6. čl. (Soglasje) in tč. b, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP (izpolnitev pogodbe). Vaše soglasje za obdelavo podatkov lahko kadarkoli prekličete za prihodnost. Preklic ne učinkuje na veljavnost postopkov za zaščito podatkov iz preteklosti.

Podrobnosti o varstvu podatkov v primeru plačila s takojšnjim nakazilom najdete na naslednji povezavi: https://www.sofort.de/datenschutz.html. .


Preverjanje kreditne sposobnosti

Če z vami v okviru naše ponudbe blaga ali storitev delamo z vnaprejšnjim plačilom (npr. zagotovimo načelno možnost plačevanja po računu) si pridržujemo pravico, da za ohranitev našega upravičenega interesa po potrebi pri spodnjem podjetju pridobimo informacije o boniteti na podlagi matematičnih postopkov:

Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin,

www.creditsafe.com

V ta namen posredujemo za preverjanje kreditne sposobnosti potrebne osebne podatke in uporabimo prejete informacije o statistični verjetnosti poteka plačil. Izjava o kreditni sposobnosti lahko vsebuje verjetnostne vrednosti (vrednosti Score), ki se izračunajo na podlagi znanstveno priznanih matematičnih in statističnih postopkov. Pri tem se na podlagi številnih karakteristik, kot je na primer osebni dohodek, podatki o naslovu, poklic, družinski status in dosedanje obnašanje na področju plačil, sklepa o prihodnjem tveganju izpada plačil stranke. Rezultat bo natisnjen v obliki plačilne vrednosti (t.i. Score). Tako prejete informacije so podlaga naše odločitve o utemeljitvi, izvedbi in zaključku pogodbenega razmerja. Možnost izbire ponujene vrste plačila pa ni odvisna od takšnih informacij.


Obdelava podatkov v oglaševalske namene


Neposredno oglaševanje

Če obdelujemo vaše osebne podatke za izvajanje neposrednega oglaševanja, potem imate v skladu z 2. odst., 21. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP pravico, da kadarkoli vložite ugovor proti obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas za namene takšnega oglaševanja; to velja tudi za oblikovanje profilov, v kolikor je v neposredni povezavi z neposrednim oglaševanjem. Če ugovarjate, potem vaši osebni podatki za tem ne bodo več uporabljeni za namene neposrednega oglaševanja.


Priporočanje izdelkov po e-pošti

Z vašim soglasjem se lahko naročite na naše elektronske novice, s katerimi vas obveščamo o aktualni zanimivi ponudbi. Redno poročamo o ponudbi izdelkov našega asortimenta, prireditvah/sejmih, posebnih prodajnih akcijah, namigih za naša produktna področja, ponudbi naših kooperacijskih partnerjev.

Za prijavo na naše elektronske novice uporabljamo tako imenovane opcije Double-Opt-in. To pomeni, da vam bomo po vaši prijavi poslali elektronsko pošto na naveden elektronski naslov, v katerem vas bomo prosili za potrditev, da želite pošiljanje elektronskih novic. Če vaše prijave ne potrdite v okviru 24 ur, bomo vaše informacije blokirali in po enem mesecu samodejno izbrisali. Poleg tega shranjujemo vaš uporabljen IP-naslov in trenutke prijave in potrditve. Namen postopka je, da vašo prijavo dokažemo in po potrebi pojasnimo primere morebitnih zlorab vaših osebnih podatkov.

Obvezna navedba za posredovanje elektronskih novic je samo vaš elektronski naslov. Navedba, dodatnih posebej označenih podatkov je prostovoljna in je namenjena temu, da vas lahko osebno nagovorimo. Po vaši potrditvi shranimo vaš elektronski naslov za namene pošiljanja elektronskih novic. Pravna podlaga je tč. a, 1. ost., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP (soglasje).


Spletne novice

Z vašim soglasjem se lahko naročite na naše elektronske novice, s katerimi vas obveščamo o aktualni zanimivi ponudbi. Redno poročamo o ponudbi izdelkov našega asortimenta, prireditvah/sejmih, posebnih prodajnih akcijah, namigih za naša produktna področja, ponudbi naših kooperacijskih partnerjev.

Za prijavo na naše elektronske novice uporabljamo tako imenovane opcije Double-Opt-in. To pomeni, da vam bomo po vaši prijavi poslali elektronsko pošto na naveden elektronski naslov, v katerem vas bomo prosili za potrditev, da želite pošiljanje elektronskih novic. Če vaše prijave ne potrdite v okviru 24 ur, bomo vaše informacije blokirali in po enem mesecu samodejno izbrisali. Poleg tega shranjujemo vaš uporabljen IP-naslov in trenutke prijave in potrditve. Namen postopka je, da vašo prijavo dokažemo in po potrebi pojasnimo primere morebitnih zlorab vaših osebnih podatkov.

Obvezna navedba za posredovanje elektronskih novic je samo vaš elektronski naslov. Navedba, dodatnih posebej označenih podatkov je prostovoljna in je namenjena temu, da vas lahko osebno nagovorimo. Po vaši potrditvi shranimo vaš elektronski naslov za namene pošiljanja elektronskih novic. Pravna podlaga je tč. a, 1. ost., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP (soglasje).

Vaše soglasje o posredovanju elektronskih novic lahko kadarkoli prekličete in odjavite prejemanje elektronskih novic. Preklic lahko izjavite s klikom na povezavo, ki je zagotovljena v vsaki elektronski pošti (unsubscribe) ali s klicem na telefonsko številko 0561-95885-9.

Sodelujemo z naslednjimi ponudniki marketinga za elektronsko pošto:

CleverReach GmbH & Co. KG, //CRASH Building, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Nemčija

Obveščanje: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/


Sklenitev pogodbe o obdelavi naročniških podatkov

S podjetjem CleverReach smo sklenili pogodbo o obdelavi naročniških podatkov. V tej pogodbi se podjetje CleverReach obvezuje varovati podatke naših strank in jih ne posredovati tretjim osebam.

Opozarjamo na to, da bomo pri pošiljanju elektronskih novic ocenili vaše vedenje uporabnika. Za to oceno vsebuje poslana e-pošta tako imenovane tehnologije Web-Beacon oz. Tracking-Pixel, ki predstavljajo eno-slikovno-datoteko, ki se shrani na naši spletni strani. Za ocenjevanje povežemo podatke in Web-Beacons z vašim elektronskim naslovom in vašo individualno ID številko. Tudi v elektronskih novicah vsebovane povezave vsebujejo te ID.

Podatki se zbirajo izključno v psevdonimizirani obliki, številke ID ne bodo povezane z nadaljnjimi osebnimi podatki, neposredna povezava z določeno osebo je izključena.

Temu sledenju lahko kadarkoli ugovarjate s klikom na ločeno povezavo (odjavi), ki je zagotovljena v vaši elektronski pošti. Informacije se bodo shranjevale tako dolgo, kolikor dolgo imate naročene elektronske novice. Po prijavi shranimo vaše podatke popolnoma statistično in anonimno.

Takšno sledenje poleg tega ni mogoče, če ste v vašem programu elektronske pošte izklopili prikaz slik, kot standardno nastavitev. V tem primeru vam elektronske novice ne bodo v celoti prikazane in morebiti ne boste mogli uporabljati vseh funkcij. Ob ročnem prikazu slik bo izvedeno zgoraj navedeno sledenje.


Analitična orodja


Google Analytics

Ta spletna stran uporablja storitev Google Analytics, službo spletne analize pri Google Inc. („Google“). Google Analytics uporablja tako imenovane „piškotke“. To so besedilne datoteke, ki se shranjujejo na vašem računalniku in omogočajo analizo uporabe spletne strani. Informacije, ki jih ustvari piškotek o uporabi naše spletne strani se nato praviloma prenesejo na strežnik Google v ZDA in tam shranijo. V primeru aktiviranja anonimizacije IP naslova (AnonymizeIP) na tej spletni strani bo vaš naslov IP Google vsekakor v okviru držav članic Evropske unije ali v drugih pogodbenih državah sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru predhodno skrajšal. Samo v izjemnih primerih bo popoln IP-naslov posredovan na strežnik Google v ZDA in tam skrajšan. Po nalogu upravljavca te spletne strani bo Google uporabil te informacije, da ovrednoti vašo uporabo spletne strani, da lahko sestavi poročila o aktivnostih spletne strani in, da izvede dodatne spletne storitve, povezane z uporabo spletne strani pri upravljavcu spletne strani.

V okviru Google Analytics z vašega brskalnika posredovan IP-naslov ne bo združen z drugimi podatki Google.

Ta spletna stran uporablja funkcijo Google Analytics z razširitvijo „anonimiziraj IP“. S tem bodo IP-naslovi v skrajni obliki posredovani naprej, nanašanje na osebo je mogoče skoraj povsem izključiti. V kolikor se s pomočjo zbranih podatkov lahko izvede sklepanje o osebi, bodo ti podatki nemudoma izbrisani.

Google Analytics uporabljamo, da lahko analiziramo uporabo naše spletne strani in jo redno izboljšujemo. Da bi izboljšali pridobljene statistike naše ponudbe in jih za vas, kot za uporabnika, oblikovali v bolj zanimivi obliki. Pravna podlaga za uporabo Google Analytics je v našem upravičenem interesu za izboljšanje izdelkov v skladu s tč. f, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP.

Google Analytics uporabljamo poleg tega za analizo tokov obiska na več napravah, ki se izvaja preko ID uporabnika. V vašem računu za stranke lahko na zavihku „Moji podatki“, „osebni podatki“ izklopite analizo vaše uporabe na več napravah.

Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo vaše programske opreme brskalnika; vsekakor opozarjamo na to, da v tem primeru morebiti ne bo mogoče uporabljati vseh funkcij te spletne strani v polnem obsegu. Poleg tega lahko preprečite zbiranje podatkov, ki jih ustvari piškotek in se nanašajo na uporabo spletne strani (vklj. vaš IP-naslov) in preprečite obdelavo teh podatkov pri Google tako, da si prenesete in namestite to razširitev brskalnika, ki je na voljo na spodnji povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Informacije tretjega ponudnika: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, faks: +353 (1) 436 1001. Pogoji uporabe: https://www.google.com/analytics/terms/de.html, Pregled varstva podatkov: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de kakor izjava o varstvu podatkov: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de. .


Marketinška orodja


Google Ads

Na tej spletni strani se uporablja "Google Ads" (prej Google AdWords), storitev Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irska (v nadaljevanju navedeni kot "Google"). Google Ads zagotavlja možnost, da s pomočjo sredstev oglaševanja na zunanjih spletnih straneh opozarjajo na privlačno ponudbo že obiskanih spletnih strani. S tem se ugotavlja, kako uspešni so posamezni ukrepi oglaševanja. Ta sredstva oglaševanja dobavlja Google preko tako imenovanih „AdServer“. V ta namen se uporabljajo tako imenovani piškotki AdServer, s katerimi je mogoče z določenimi parametri za namene merjenja uspeha prikazovati oglase ali klike uporabnikov. Če preko oglasa Google pridete na našo spletno stran, bodo piškotki Google Ads shranjeni na končni napravi. Ti piškotki praviloma po 30 dneh izgubijo svojo veljavnost. Piškotki so namenjeni vaši osebni identifikaciji. S tem piškotkom se praviloma kot analizne vrednosti shranjujejo naslednje informacije: Edinstveni ID piškotka, število Ad Impressions na postavitev (pogostost), zadnji Impression (pomembno za pogovore po ogledu), izhodne informacije (označevanje, da uporabnik ne želi več stika). Ti piškotki omogočajo Googlu ponovno prepoznavanje vašega spletnega brskalnika. Če določen uporabnik obišče določene vsebine ali strani spletne strani stranke Google Ads in na njegovem računalniku shranjen piškotek še ni potekel, lahko Google in stranka ugotovita, da je uporabnik kliknil na prikaz in je bil preusmerjen na to stran. Vsaki stranki Google Ads se dodeli drug piškotek. Piškotkov tako ni mogoče slediti preko spletne strani strank Google Ads. Sami v navedenih oglaševalskih ukrepih ne zbiramo in obdelujemo nikakršnih osebnih podatkov. Google nam posreduje zgolj anonimizirane, statistične ocene. Na podlagi teh ocen lahko ugotovimo učinkovitost uporabljenih oglaševalskih ukrepov. Nadaljnje podatke iz uporabe oglaševalskih sredstev ne prejmemo, še posebej pa ne moremo uporabnikov identificirati na podlagi teh informacij. Na podlagi uporabljenega marketinškega orodja nadgrajuje vaš brskalnik samodejno neposredno povezavo s strežniki Google. Na obseg in nadaljnjo uporabo podatkov, ki se zbirajo z uporabo Google Ads pri Google nimamo vpliva. Po naši seznanjenosti prejema Google informacije, da ste določen del naše spletne strani priklicali ali kliknili na naš oglas. Če imate uporabniški račun pri Google in ste registrirani, potem lahko Google obisk dodeli vašemu uporabniškemu računu. Tudi, če pri Google niste registrirani oz. niste prijavljeni, obstaja možnost, da Google ugotovi IP-naslov, ga shrani in obdeluje za nadaljnje namene.

Google Ads uporabljamo za namene marketinga in optimizacije, še posebej, da vam lahko vklopimo pomembne in zanimive oglase, izboljšamo ocene moči kampanj in zagotovimo pošten izračun oglaševalskih stroškov. Tukaj je tudi naš upravičen interes za obdelavo obstoječih podatkov pri tretjih ponudnikih. Pravna podlaga je tč. f, 1. ost., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov SUVP.

Funkcijo piškotkov lahko preprečite tako, da obstoječe piškotke izbrišete in izklopite shranjevanje novih piškotkov v nastavitvah vašega spletnega brskalnika. Opozarjamo na to, da v tem primeru morebiti ne boste mogli v polnem obsegu uporabljati vseh funkcij. Preprečevanje shranjevanja piškotkov je mogoče tudi s tem, da vaš spletni brskalnik preko https://www.google.de/settings/ads tako nastavite, da so piškotki domene www.googleadservices.com blokirani. Opozarjamo na to, da se ta nastavitev izbriše, če izbrišete vaše piškotke. Poleg tega lahko prilagojeno oglaševanje izklopite preko povezave https://optout.aboutads.info . Opozarjamo na to, da se ta nastavitev izbriše, če izbrišete vaše piškotke v spletnem brskalniku.

Informacije tretjega ponudnika: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irska

Več informacij za obdelavo podatkov pri Google, za možnosti nastavitev in ugovora in varstvo osebnih podatkov najdete na naslednji spletni strani Google:

Izjava o varstvu podatkov: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Statistika spletne strani Google: https://services.google.com/sitestats/de.html


Vključene vsebine tretjih ponudnikov


Google Maps

Na tej strani uporabljamo ponudbo Google Maps. S tem vam lahko prikažemo interaktivne kartice neposredno na strani in vam omogočimo udobno uporabo funkcij kartic.

Z obiskom na spletni strani prejme Google informacijo, da ste priklicali ustrezno podstran naše spletne strani. Pri tem bomo ponudniku služb posredovali meta podatke, kateri so lahko prav tako osebni. Poleg tega prejme Google vaš IP naslov. To se izvede neodvisno od tega ali je Google zagotovil uporabniški račun, preko katerega ste prijavljeni ali pa uporabniški račun ne obstaja. Če ste prijavljeni pri Google, potem bodo vaši podatki dodeljeni neposredno vašemu računu. Če ne želite dodelitve do vašega profila pri Google, potem se prosimo prijavite pred aktiviranjem funkcije. Informacije, katere zbira Google na strežniku Google (Google Inc.) v ZDA. Google shranjuje vaše podatke kot uporabniške profile in jih uporablja za namene oglaševanja, raziskav trga in/ali oblikovanje njegove spletne strani v skladu s potrebami. Takšno ovrednotenje poteka še posebej (tudi za neprijavljene uporabnike) za izvajanje oglaševanja, prilagojenega potrebam in za obveščanje drugih uporabnikov družabnega omrežja o vaših aktivnostih na naši spletni strani. Na voljo imate pravico do ugovora proti ustvarjanju teh uporabniških profilov, pri čemer je najbolje, da se za izvajanje tega ugovora obrnete na Google.

Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je tč. f, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP (upravičen interes). Naš upravičen interes je v prikazu naše spletne ponudbe in preprostem iskanju krajev, katere navajamo na naši spletni strani.

Informacije tretjega ponudnika: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, faks: +353 (1) 436 1001.

Nadaljnje informacije za namene in obseg zbiranja podatkov in njihove obdelave pri ponudnikih vtičnikov prejmete v izjavi o varstvu podatkov ponudnika. Tam prejmete tudi dodatne informacije o teh pravicah in možnostih nastavitev za zaščito vaše zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.


YouTube

V našo spletno ponudbo smo vključili video posnetke Youtube, ki se shranjujejo na https://www.youtube.com/ in katere je mogoče predvajati neposredno z naše strani. Ti so vsi vsi vključeni v našo „razširjeno ponudbo varstva podatkov“, torej, nikakršni vaši podatki, kot podatki uporabnika, ne bodo preneseni na YouTube, če video posnetkov ne predvajate. Šele ko videoposnetke predvajate, pride po navedbah YouTube do posredovanja podatkov. Na ta prenos podatkov nimamo nikakršnega vpliva.

Z obiskom na spletnih strani prejme YouTube informacijo, da ste priklicali ustrezno podstran naše spletne strani. Poleg tega bodo posredovani meta podatki, kateri so prav tako lahko osebni. To poteka neodvisno od tega ali YouTube zagotovi uporabniški račun, preko katerega ste prijavljeni, ali če obstaja uporabniški račun. Če ste prijavljeni pri Google, potem bodo vaši podatki dodeljeni neposredno vašemu računu. Če dodelitve z vašim profilom pri YouTube ne želite, potem se pred aktiviranjem funkcije odjavite. YouTube shranjuje vaše podatke kot uporabniške profile in jih uporablja za namene oglaševanja, raziskav trga in/ali oblikovanje svoje spletne strani v skladu s potrebami. Takšno ovrednotenje poteka še posebej (tudi za neprijavljene uporabnike) za izvajanje oglaševanja, prilagojenega potrebam in za obveščanje drugih uporabnikov družbenega omrežja o vaših aktivnostih na naši spletni strani. Na voljo imate pravico do ugovora proti ustvarjanju teh uporabniških profilov, pri čemer je najbolje, da se za izvajanje tega ugovora obrnete na YouTube.

Uporaba YouTube se izvaja v interesu ustreznega prikaza naše spletne ponudbe. To predstavlja upravičen interes v smislu tč. f, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP.

Informacije tretjega ponudnika: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irska

Nadaljnje informacije o varstvu podatkov najdete v izjavi o varstvu podatkov Google na naslednji strani: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Google Fonts

Na naši spletni strani "Google Fonts« uporabljamo funkcijo Google Ireland Limited, (v nadaljevanju navedeno kot "Google"). Funkcija nam daje možnost uporabe zunanjih vrst pisav, tako imenovanih Google Fonts. V ta namen bomo pri prenosu naše spletne strani naložili potrebno pisavo Google Font z vašega brskalnika v predpomnilniku. To je potrebno, da lahko nato vaš brskalnik prikaže vizualno izboljšan prikaz naših besedil. Če vaš brskalnik ne bi podpiral te funkcije, potem bo vaš računalnik uporabil standardno pisavo. Vključevanje teh internetnih pisav se izvaja preko priklica strežnika, praviloma pri strežnikih Google v ZDA. S tem se strežniku posreduje, katere spletne strani ste obiskali. Prav tako bo pri Googlu shranjen tudi IP naslov vaše končne naprave. Na obseg in nadaljnjo uporabo podatkov, ki se zbirajo z uporabo Google Web Fonts pri Google nimamo vpliva.

Google Web Fonts uporabljamo v namene optimizacije, še posebej za izboljšanje uporabe naše spletne strani in za to, da naredimo njeno oblikovanje uporabniku prijazno. Tukaj je tudi naš upravičen interes za obdelavo obstoječih podatkov pri tretjih ponudnikih. Pravna podlaga je tč. f, s.1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP.

Informacije tretjega ponudnika: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irska

Nadaljnje informacije o varstvu podatkov najdete v izjavi o varstvu podatkov Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Dodatne informacije za Google Web Fonts najdete na naslovu https://fonts.google.com/, https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1/ in https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about.


Google ReCAPTCHA

To spletno mesto uporablja storitev reCAPTCHA podjetja Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, da ugotovi, ali določene vnose izvajajo ljudje ali računalniki (tako imenovani spletni roboti). V ta namen se analizirajo dejanja uporabnika spletne strani (npr. premiki miške ali poizvedbe). Google prepozna vrsto vnosa na podlagi naslova IP uporabljene končne naprave, obiskanega spletnega mesta s funkcijo CAPTCHA, datuma in trajanja obiska ter podatkov uporabljenega brskalnika in operacijskega sistema. Obdelava podatkov poteka na podlagi 6. člena 1. odst. (1) (f) GDPR. Ponudnik spletne strani ima legitimen interes za zaščito svojih spletnih ponudb pred zlorabo s strani avtomatiziranega vohunjenja in neželene pošte. Kot del uporabe Google reCAPTCHA se lahko osebni podatki prenašajo tudi na strežnike družbe Google LLC. v ZDA. Za več informacij o Google reCAPTCHA in Googlovi politiki zasebnosti si oglejte naslednje povezave: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ in https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html


Družbeni mediji


Informacije o družbenih medijih

Upravljamo javno dostopne profile socialnih omrežij, da opozorimo na naše storitve in izdelke. Tam želimo z vami stopiti v stik, kot obiskovalcem in uporabnikom teh strani in naše spletne strani.

Pri tem se lahko obdelujejo uporabniški podatki izven prostora Evropske unije. S tem nastajajo morebiti tveganja za vas kot uporabnika, po potrebi je lahko uveljavljanje vaših pravic oteženo. Pri izbiri naših uporabljenih portalov družbenih medijev pazimo na to, da se upravljavci obvežejo spoštovati standarde varstva podatkov EU.

Če obiščete enega od naših nastopov v medijih družbenih omrežij (npr. Facebook), smo mi, podjetje Landefeld Druckluft & Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Straße 1, 34123 Kassel, odgovorni v smislu splošne uredbe o varstvu podatkov in drugih določil s področja varstva podatkov skupaj z upravljavcem ustreznega portala družbenih medijev.


Obdelava podatkov na portalih družbenih medijev

Na obdelavo podatkov pri ustreznih upravljavcih portalov nimamo vpliva. Na primer družbena omrežja, kot so Facebook uporabljajo vaše podatke za namene raziskav trga in oglaševanja. Med drugim je mogoče uporabniško ravnanje analizirati in iz izhajajočih interesov uporabnika oblikovati vaš uporabniški profil. Upravljavci družbenih omrežij postavljajo piškotke za shranjevanje in nadaljnjo obdelavo teh informacij. Pri tem gre za besedilne datoteke, ki se shranjujejo na različnih končnih napravah uporabnika. Če imate profil na ustreznem portalu družbenih omrežij in ste s tem profilom prijavljeni, potem potekata shranjevanje in analiza celo na več napravah. Na ta način se vam lahko prikazuje oglaševanje v skladu z vašimi interesi v okviru in izven vaše prisotnosti na ustreznih družbenih omrežjih. Obdelava podatkov se lahko nanaša tudi na osebe, ki pri določenih portalih družbenih medijev niso registrirane kot uporabniki.

Preko portalov družbenih medijev imamo dostop do statističnih podatkov različnih kategorij. Te statistike ustvarjajo in zagotavljajo upravljavci družbenih medijev. Na ustvarjanje in prikaz kot upravljavci strani oboževalcev nimamo vpliva. Te podatke, ki so na voljo v združeni obliki (skupno število priklicev strani, podatki o „všečkih“, aktivnosti strani, interakcije samih prispevkov, doseg, ogledi videov, doseg prispevkov, komentarji, deljene vsebine, odgovori, delež moških in žensk, izvor glede na državo in mesto, jezik, priklici in kliki v trgovinah, kliki na načrtovanje poti, kliki na telefonske številke), uporabljamo za privlačnejše oblikovanje naših prispevkov in aktivnosti za uporabnike na naši strani za oboževalce. Z nenehnim razvojem portalov družbenih omrežij se spreminja razpoložljivost in obdelava podatkov tako, da za nadaljnje podrobnosti k temu napotujemo na izjave o varstvu podatkov na posameznih portalih.


Pravna podlaga

Upravljanje teh strani oboževalcev z upoštevanjem obdelave osebnih podatkov uporabnikov poteka na podlagi naših upravičenih interesov in časovno ustrezne in podprte informacijske in interakcijske možnosti za in z našimi uporabniki in obiskovalci v skladu s tč. f, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP. V določenih okoliščinah imajo upravljavci portalov tudi soglasje za obdelavo podatkov, v tem primeru je pravna podlaga tč. a, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP.

Za obsežen prikaz ustrezne obdelave podatkov in možnosti ugovora (Opt-Out) napotujemo na izjave o varstvu podatkov in navedbe ustreznega upravljavca portala.


Čas shranjevanja

Podatki, ki jih zberemo neposredno pri nastopih v družbenih medijih bodo v našem sistemu izbrisani takoj, ko namen shranjevanja ne obstaja več, če zahtevate brisanje ali, če prekličete vaše soglasje za shranjevanje. Shranjeni piškotki ostanejo na vaši končni napravi, dokler jih ne izbrišete. Nujna zakonska določila - še posebej zakonski roki hrambe - ostanejo nedotaknjeni.

Podatki, ki jih zberemo neposredno pri nastopih v družbenih medijih bodo v našem sistemu izbrisani takoj, ko namen shranjevanja ne obstaja več, če zahtevate brisanje ali, če prekličete vaše soglasje za shranjevanje. Shranjeni piškotki ostanejo na vaši končni napravi, dokler jih ne izbrišete. Nujna zakonska določila - še posebej zakonski roki hrambe - ostanejo nedotaknjeni.


Uveljavljanje pravic

Vaše pravice (do informacije, popravka, brisanja, omejitve obdelave, prenosljivosti podatkov in pritožbe) lahko načeloma uveljavljate pri nas ali pri upravljavcu ustreznega portala (npr. Facebook).

Kljub skupni odgovornosti opozarjamo na to, da nimamo popolnega dostopa do vaših osebnih podatkov. Zato se pri vprašanjih v zvezi z informacijami in uveljavljanjem pravic oseb, na katere se nanašajo osebni podatki, obrnite neposredno na ponudnike portalov družbenih medijev. Saj samo ponudniki imajo ustrezen dostop do uporabniških podatkov in lahko neposredno sprejmejo ukrepe in izdajo informacije. Če pri tem potrebujete pomoč se prosimo obrnite na nas: Landefeld Druckluft & Hydraulik GmbH, Konrad-Zuse-Str.1, 34123 Kassel, e-pošta: info@landefeld.com.


Naša družbena omrežja


Facebook:

Ponudnik: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Sporazum o skupni obdelavi osebnih podatkov na spletnih straneh Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendu

Izjava o varstvu podatkov: https://www.facebook.com/about/privacy

Možnost ugovora (Opt-Out): https://www.facebook.com/settings?tab=ads


Instagram:

Ponudnik: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska, izjava o varstvu podatkov: http://instagram.com/about/legal/privacy

Možnost ugovora (Opt-Out): http://instagram.com/about/legal/privacy


Xing:

Ponudnik: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemčija

Izjava o varstvu podatkov: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Možnost ugovora (Opt-Out): https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung


YouTube:

Ponudnik: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska

Izjava o varstvu podatkov: https://policies.google.com/privacy https://policies.google.com/privacy

Možnost ugovora (Opt-Out): https://adssettings.google.com/authenticated


Varstvo podatkov pri prijavah na delovna mesta

Pri nas je na voljo možnost prijave na delovno mesto po e-pošti ali po pošti. V nadaljevanju vas obveščamo o obsegu, namenu in uporabi vaših v okviru procesa prijave na delovno mesto zbranih osebnih podatkov.


Obseg in namen zbiranja podatkov

Da bi vas lahko v postopku prijave na delovno mesto upoštevali za določeno delovno mesto, je potrebna ustrezna in izčrpna dokumentacija za prijavo na delovno mesto, s katero nas obveščate o vašem osebnostnem profilu in vaših kvalifikacijah.

K osebnim podatkom, katere nam posredujete v okviru vaše prijave na delovno mesto sodijo tudi:

spremni dopis, življenjepis z običajnimi navedbami o osebi (priimek in ime, datum rojstva, naslov, telefonska številka, elektronski naslov, fotografija) in dokazila in spričevala.

Načeloma uporabimo vašo dokumentacijo za prijavo na delovno mesto samo za odločanje o zasedbi ustreznega delovnega mesta, na katerega ste se izrecno prijavili. Vaše prepuščene osebne podatke obdelujemo samo, če so ti potrebni za namene odločanja o utemeljitvi delovnega razmerja. Pravna podlaga pri tem je tč. b, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP, 88. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP v veljavni različici, 1. st., 1. odst., 26. čl. BDSG (novo), če gre za informacije, katere prejmemo od vas v okviru postopka prijave na delovno mesto (ime, kontaktni podatki, datum rojstva, podatki o poklicni kvalifikaciji in šolski izobrazbi ali podati o poklicni nadaljnji izobrazbi). Če nam prostovoljno posredujete dodatne informacije jih obdelamo na podlagi vašega soglasja v skladu s tč. a, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov - SUVP. V poteku postopka prijave na delovno mesto lahko v ta informativni namen zberemo dodatne osebne podatke pri vas osebno in iz vseh dostopnih virov. Vaši osebni podatki se izven našega podjetja posredujejo izključno osebam, udeleženim pri obdelavi vaše prijave.

Če bi osebne podatke o vas obdelovali za preprečevanje z vaše strani uveljavljenih pravnih zahtevkov proti nam v postopku izbire kandidata za delovno mesto, se pri tem sklicujemo na pravno podlago tč. f, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP. Upravičen interes je na primer dolžnost dokazovanja v postopku Splošnega zakona o enakem obravnavanju (AGG).


Kategorije prejemnikov osebnih podatkov

Posredovanje vaših osebnih podatkov tretjim poteka izključno v spodaj navedene namene. Vaše osebne podatke, katere zberemo v okviru postopka prijave na delovno mesto, delimo s tretjimi samo, če:

Nadalje bodo vaši podatki na podlagi 28. člena EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP posredovani tehničnim izvajalcem storitev, ki bodo vaše podatke uporabljali izključno v našem obsegu in v nobenem primeru za lastne poslovne namene.

Posredovanje vaših podatkov v tretje države izven EU oz. evropskega gospodarskega prostora ni predvideno.


Čas hrambe podatkov

Če vam ne moremo pripraviti ponudbe za delovno mesto, če določeno prosto delovno mesto zavrnete, prekličete vaše soglasje za obdelavo podatkov ali zahtevate od nas brisanje podatkov, bomo vaše posredovane podatke vklj. s preostalo dokumentacijo za prijavo na delovno mesto v fizični obliki shranili oz. skladiščili največ 6 mesecev po zaključku postopka o izbiri kandidata (rok hrambe), da lahko podrobnosti postopka o izbiri kandidata dokažemo v primeru nesoglasij (tč. f, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP).

Imate možnost, da soglašate z uporabo vaše dokumentacije za prijavo na delovno mesto tudi za drugo delovno mesto. V ta namen zadostuje preprosta opomba v vašem spremnem dopisu za prijavo na delovno mesto. Če izberete to možnost, bomo vaše podatke rade volje hranili v skladu s tč. a., 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP v naši bazi kandidatov. Vašo prijavo na delovno mesto bomo do preklica hranili največ 12 mesecev. Vaše soglasje lahko kadarkoli prekličete za uporabo v prihodnje. Upravičen preklic nima vpliva na že izvršene postopke obdelave podatkov.

Če bi postopek prijave na delovno mesto pripeljal do zaposlitve, bomo vašo dokumentacijo za prijavo na delovno mesto na podlagi tč. b, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov SUVP, 1. odst., 26. čl. BDSG-nova vključili v vašo osebno kartoteko za namene utemeljevanja zaposlitvenega razmerja in za profil vaše osebnosti, katerega ste navedli ob zaposlitvi in vaše navedene kvalifikacije.


Zagotovitev podatkov

Zagotovitev vaših osebnih podatkov v okviru začetne faze sklenitve delovnega razmerja ni zakonsko predpisana. Vsekakor pa so vaši osebni podatki potrebni za sklenitev delovnega razmerja z nami. To pomeni, če nam ne boste zagotovili nobenih osebnih podatkov pri prijavi na delovno mesto, z vami tudi ne bomo mogli skleniti delovnega razmerja.


Avtomatizirano sprejemanje odločitev

V posameznem primeru v smislu 22. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov SUVP se ne izvaja avtomatizirano odločanje. To pomeni, da vašo prijavo na delovno mesto osebno ovrednotimo in odločitev o vaši prijavi temelji izključno na samodejni obdelavi.


Stacionarni poslovni prostori


Varnostne kamere

Za namene razkrivanja kazenskih dejanj in za zaščito lastnine in preprečevanje vandalizma in za preprečevanje tega uporabljamo v naših poslovalnicah video nadzor. Snemanje zvoka se ne izvaja. Pravna podlaga je tč. f, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP. Uporaba video nadzora je v poslovalnicah označena z dobro vidnim piktogramom. Nastali slikovni material varnostnih kamer izbrišemo načeloma v 72 urah po posnetku. V primeru kaznivega dejanja si pridržujemo pravico, da slikovni material shranjujemo do umika namena zbiranja. Slikovnih posnetkov ne posredujemo tretjim osebam, iz tega so izvzeti preiskovalni organi, ki v primeru kaznivega dejanja zahtevajo slikovni material. Za namestitev in vzdrževanje imajo naša pooblaščena podjetja za vzdrževanje dostop do shranjenih podatkov.


Izvedba brezgotovinskega plačevanja

Pri plačilu z vašo bančno kartico, kreditno kartico ali uporabo brezstičnega načina plačevanja (NFC) bomo kot prodajalec preko plačilnega terminala zbrali vaše osebne podatke. Te zbrane podatke bomo nato posredovali upravljavcu omrežja. Upravljavec omrežja in ustrezni izvajalci storitev plačilnega prometa za sprejemanje in obračun plačilnih postopkov (Acquirer) obdelujejo podatke tretjih oseb dalje, še posebej v namene izvedbe plačila, za preprečevanje zlorab kartic, za omejitev tveganja izpadov plačil in v zakonsko določene namene, kot npr. preprečevanje pranja denarja in kazenski pregon. V ta namen bodo vaši podatki posredovani tudi drugim odgovornim osebam, kot npr. banki, ki je izdala vašo kartico.


Odgovorna oseba

Mi kot trgovec in upravljavec omrežja oz. pridobitelj smo samostojno odgovorni za obdelavo podatkov.

Kot prejemnik plačil smo odgovorni za delovanje plačilnega terminala na blagajni in po potrebi za naše interno omrežje, vse do varnega posredovanja preko interneta ali po telefonu uporabniku omrežja. Upravljavec omrežja in pridobitelj sta odgovorna za nadaljnjo obdelavo podatkov, še posebej za izvedbo obračuna plačilnih postopkov.

Ob uporabi elektronskih plačilnih postopkov bodo podatki posredovani na PaySquare SE, Hahnstraße 25, 60528 Frankfurt am Main, e-pošta: info@de.paysquare.eu

kot tako imenovanemu upravljavcu omrežja.

Informacije o obdelavi podatkov pri PaySquare SE najdete v določilih o varstvu podatkov na naslovu https://epayment.de.worldline.com/de/home/privacy.html


Vrsta in obseg

Obdelujemo podatke vaše kreditne kartice (IBAN oz. številka bančnega računa in BIC, datum veljavnosti kartice in zaporedna številka kartice) in druge plačilne podatke (znesek, datum, čas, oznaka terminala, kraj, podjetje in poslovalnica, v kateri plačujete in vaš podpis).

Ob unovčenju dobropisa (npr. ob preklicu) zbiramo podatke za vračilo in podatke, ki so povezani z izostalo terjatvijo (ime in priimek, naslov, potrdilo o nakupu, nastali stroški banke, stroški opominov in razlog za vračilo).

Večina predhodnih podatkov se shranjuje na vaši bančni kartici. Te podatke prejmemo ob branju kartice na plačilnem terminalu. PIN ali podpis prejmemo od vas. V primeru vračila prejmemo podatke po potrebi od vaše kreditne institucije oz. vaše banke.


Namen/pravna podlaga

Vaše podatke obdelujemo še posebej za namene obdelave nakupne pogodbe (pravna podlaga tč. b, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov SUVP), za izpolnitev zakonskih dolžnosti (pravna podlaga tč. c, 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP) za pojasnilo goljufije in drugih kaznivih dejanj (tč. f, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP) in naš upravičen interes, da se zaščiti premoženje in preprečijo izpadi plačil.

PaySquare SE obdeluje podatke še posebej za namene izvedbe plačila (pravna podlaga: tč. b, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP, za preprečevanje zlorab kartic, za omejitve tveganja izpadov plačil (pravna podlaga: tč. f, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov - SUVP, uresničevanje upravičenega interesa zaščite premoženja) in zakonsko določenih namenov, kot npr. za preprečevanje pranja denarja in kazenski pregon (tč. c, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP). Podrobnejše informacije o tem najdete pri izvajalcu plačilnih storitev oz. pri vaši banki.


Posredovanje tretjim

Posredovali vam bomo zgoraj navedene podatke za namene izvedbe plačila PaySquare SE. PaySquare SE posreduje ponovno te podatke vaši udeleženi banki oz. kreditni instituciji. Če je to potrebno za izvedbo plačila se lahko v okviru te izvedbe plačila izvede posredovanje vaših podatkov udeleženemu izvajalcu storitve.


Posredovanje v tretje države

Vaših podatkov o plačilih ne posredujemo v tretje države ali organizacije izven EU. Takšno posredovanje se lahko samo izvaja, če plačujete s kreditno kartico in ima podjetje za kreditne kartice sedež izven EU.


Zagotovitev podatkov

Zagotavljanje vaših podatkov je prostovoljno. Za zagotovitev osebnih podatkov vas ne obvezuje ne zakonodaja in tudi ne pogodba. Vendar pa plačevanje s plačilno kartico brez teh podatkov ni mogoče.


Poslovna razmerja

Naslednje informacije vam prikazujejo, kako ravnamo z vašimi podatki, kadar stopite z nami v stik, če se z nami izvajajo pogodbena pogajanja in/ali so z nami vzpostavljeni pogodbeni sporazumi.


Prejemnik

Obdelava podatkov se izvaja v namene izvedbe pogodbe. Obdelava vaših podatkov je v skladu s tč. b, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP za vzpostavitev in izpolnitev pogodb.

Nadalje je morda potrebna obdelava vaših osebnih podatkov na podlagi tč. f, 1. odst., 6. čl. EU Splošne uredbe o varstvu podatkov - SUVP za ohranitev naših upravičenih interesov. Naši upravičeni interesi obstajajo za namene preprečevanja gospodarskih pomanjkljivosti zaradi preverjanja kreditne sposobnosti, vabil na prireditve, uveljavljanja pravnih zahtevkov in preprečevanje pravnih pomanjkljivosti (npr. v primeru stečaja), preprečevanje tveganj in jamstvenih zahtevkov in preprečevanje pravnih tveganj, elektronske pošte, preprečevanje kaznivih dejanj.


Kategorija podatkov in izvor podatkov

Obdelujemo naslednje kategorije podatkov:

Osnovni in kontaktni podatki: Nagovor, ime (priimek in ime), oddelek in funkcija v podjetju, naslov, elektronska pošta, telefon, faks, datum rojstva, zgodovina nakupov, pogodbeni podatki, podatki za obračun.

Podatke zgoraj navedenih kategorij podatkov so nam posredovale naše stranke in naši interesenti neposredno.


Sprejemnik

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam. Iz tega so izvzeti partnerji za izvedbo storitev, če je to potrebno za izpolnitev pogodbe, kot so dostavljavci paketov in pisem, banke za umik bremepisov, finančni uradi, po potrebi dodatno naštevanje agencij za poslovne informacije itd.


Čas hrambe

Vaši shranjeni podatki bodo po izpolnitvi pogodbe izbrisani, če niso uveljavljeni nobeni dodatni zakonski roki hrambe. Takšni so na primer računovodski in finančni podatki. Ti se v skladu s pravnimi predpisi izbrišejo po desetih letih, če niso predpisani nikakršni dodatni roki hrambe ali iz upravičenih razlogov niso potrebni. Če prekličete soglasje za uporabo vaših podatkov bodo ti nemudoma izbrisani, če zgoraj navedeni razlogi temu ne nasprotujejo.


Pravica do ugovora

Za obdelavo podatkov imate pravico do ugovora. Kadarkoli lahko ugovarjate uporabi vaših podatkov v prihodnje.


Zagotovitev podatkov

Zagotovitev osebnih podatkov je pogodbeno predpisana ali potrebna za sklenitev pogodbe. Če potrebnih osebnih podatkov ne zagotovite, bi to imelo za posledico, da z vami ne bomo mogli vzpostaviti poslovnega odnosa.

Možnosti plačila:
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}

Pojavila se je napaka!

Pojavila se je napaka, znova naložite stran in poskusite znova.

  • {{ $t(error) }}