3-vejs-kugleventiler

Vores 3-vejskuglehaner kan leveres med L-eller T-boring af forniklet messing, rustfrit stål, stål eller polymer. Ved trykluft- eller eldrevne kuglehaner skal ved bestilling til T-boringer anføres kuglens stand (T1-T4) i deaktiveret tilstand. Ved nogle kuglehaner (især højtrykskuglehaner) skal tryktilførslen ske ved den midterste boring, idet de ellers risikerer at lække. Hanerne er normalt udstyrede med indvendige gevind, flangetilslutninger eller slangenipler, og boringerne er anbragt vandret eller i undtagelsestilfælde lodret.