Kolofon

Oplysninger iht. den tyske Telemediengesetz § 5

Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH
Konrad-Zuse-Straße 1
34123 Kassel-Industriepark, Tyskland


Juridisk repræsentant

Dipl.-Ing. Marc Landefeld,
Dipl.-Oec. Lars Landefeld


Kontakt

Telefon +49-561-95885-9
Telefax +49-561-95885-20
mail sales@landefeld.com


Virksomhedsregister

Værneting: AG Kassel
registernummer: HRB-4417
DUNS: 315838466
EORI: DE4349563
GLN: 40 50571 00000 4


Moms - ID

DE113078807


Bilæggelse af tvister

Europa-Kommissionen stiller en platform til bilæggelse af tvister via internettet til rådighed: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Vores mailadresse fremgår af kolofonen.
Vi ønsker ikke og er heller ikke forpligtede til at bilægge tvister under medvirken af en forbrugerorganisation.Ansvarsfraskrivelse

Ansvar for indhold

Som udbyder er vi i medfør af den tyske Telemediengesetz § 7 stk. 1 ansvarlige for eget indhold på disse sider i henhold til den almindelige lovgivning. I medfør af den tyske Telemediengesetz §§ 8-10 er vi som udbyder imidlertid ikke forpligtede til at overvåge videresendte eller gemte oplysninger tilhørende tredjepart eller efterforske forhold, der tyder på en retsstridig aktivitet.

Dette berører ikke pligten til at fjerne eller spærre for brug af oplysninger i henhold til den almindelige lovgivning. Et sådant ansvar er dog først muligt fra tidspunktet for kendskab til en konkret lovovertrædelse. Så snart vi bliver opmærksomme på lovovertrædelser, vil vi omgående slette pågældende indhold.


Ansvar for links

Vores indhold indeholder links til eksterne internetsteder tilhørende tredjepart, hvis indhold vi ingen indflydelse har på. Følgelig påtager vi os intet ansvar for dette indhold tilhørende tredjepart. Ansvaret for indhold på sider, som vi linker til, påhviler altid udbyderen af pågældende sider. De sider, som der linkes til, er på tidspunktet for etableringen af linket blevet undersøgt for mulige lovovertrædelser. På tidspunktet for etableringen af linket blev der ikke fundet retsstridigt indhold. Løbende kontrol med indholdet på de sider, som der linkes til, er ikke praktisk mulig uden konkrete anmeldelser om lovovertrædelser. Så snart vi bliver opmærksomme på lovovertrædelser, vil vi omgående slette pågældende links.


Ophavsret

Det indhold og de værker, som udbyderen stiller til rådighed på disse sider, er omfattet af tysk ophavsret. (Det gælder især billeder, grafik, tekst og struktur.) Kopiering, redigering og udbredelse samt enhver form for udnyttelse uden for ophavsrettens grænser forudsætter skriftlig tilladelse fra den enkelte ophavsmand. Det er kun tilladt at downloade og kopiere denne side til private, ikke erhvervsmæssige formål.

I den udstrækning indhold på denne side ikke er fremstillet af udbyder, anføres tredjeparts ophavsret. Specielt vil indhold tilhørende tredjepart være markeret som sådant. Såfremt du alligevel skulle blive opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, bedes du meddele os det. Så snart vi bliver opmærksomme på lovovertrædelser, vil vi omgående slette pågældende indhold.

Samtlige anførte mærkenavne tilhører respektive indehavere.

Betalingsmuligheder:
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand') }}
{{ $t('shop.modules.navi.fruehbucher-spaetbestellhinweis.noch') }} {{ countdownAsString }}

{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}

Der opstod en fejl!

Der opstod en fejl. Indlæs denne side igen og prøv én gang til.

  • {{ $t(error) }}