Kontraventiler

Vores tilbageslagsventiler kan benyttes til mange forskellige formål. Disse strækker sig fra et M5-tilslutningsgevind ved pneumatik- eller hydraulikanvendelser til 4"-tilslutningsgevind ved rørledningsindbygning til trykluft eller flydende medier. Tilbageslagsventilerne fremstilles normalt af messing, rustfrit stål eller polymer og kan (med undtagelse af tilbageslagsklapperne og ikke-fjederbelastede tilbageslagsventiler) normalt indbygges frit i rørledningen. På ventilerne er den uhindrede flowretning anført med en retningspil, og flowet er spærret i modsat retning.