Mejerirørfittinger, DIN 11851

De af rustfrit stål fremstillede mejerirørsskruesamlinger iht. DIN 11851 (kompatible med andre skruesamlinger iht. denne standard) er specielt konstruerede til brug i levnedsmiddelindustrien. De består af en keglestuds og en gevindstuds, der forbindes indbyrdes ved hjælp af overløbsmøtrikker. Tætningen sker med en elastomerpakning, der kan vælges afhængigt af mediet. Brugen af rundgevind (mejerigevind) og overflader med minimale ruheder letter rengøringen. Mejerifittingerne benyttes tit med mejerislanger, der er specialudviklede til levnedsmiddelindustrien.