OKS tørsmøremidler

Den tyske producent OKS har gennem mange år været kendt for sine smøremidler (f.eks. olier, fedt, pastaer og pulvere), korrosionsbeskyttelsesprodukter, rens og tekniske sprays i konstant god kvalitet. De her tilbudte tørsmøremidler benyttes, hvor fedt, olier eller pastaer ikke kan eller bør benyttes (f.eks. ved særligt høje eller lave temperaturer, i vakuum, ved lave hastigheder). Et stort fortrin ved glidelakkerne er deres udtalte upåvirkelighed over for støv og smuds, eftersom den tørre overflade i modsætning til fedt eller olier ikke virker hæftende på støv.