Pakningsringe

Pakningsringe benyttes til at tætne cylindriske gevind (inden for pneumatik normalt G-gevind) mod en plan pakningsflade. Materiale og konstruktion har stor indflydelse på pakningsringens funktion og pris. Til mange standardformål benyttes polymerpakningsringe af hård PVC. Ved aggressive medier anbefales PTFE-pakningsringe, mens der ved høje tryk (f.eks. inden for hydraulik) normalt benyttes pakningsringe af kobber, aluminium eller særlige hydraulikpakningsringe med NBR-indlæg. Tip: Umistelige pakningsringe og pakningsringe til hulskrueventiler holder en skruesamling med hulskrue sammen også i demonteret tilstand og kan under forudsætning af korrekt brug spare megen tid og ærgrelser.